Image1\
 
 

OTWARCIE PLACÓWKI

27 kwietnia 2016 roku, zostało zorganizowane oficjalne otwarcie placówki Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych osób chorych psychicznie lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia. Na otwarcie przybyło wielu znakomitych gości  z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wiele innych osób z zaprzyjaźnionych instytucji i placówek.

Otwarcie placówki (załącznik)

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin