Image1\
 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie
i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Gminy Miasta Stargard.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

 

Gdzie nas znaleźć?

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC mieści się w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie.

Jesteśmy też na Facebooku pod adresem :

https://www.facebook.com/PCK-%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-Typu-AC-Stargard-229310067574503/

 

Co oferujemy?

 

Szeroki zakres zajęć terapeutycznych w podziale na:

·                    Pracownie kulinarną – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening kulinarny, trening budżetowy, trening higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny;

·                    Pracownie plastyczną i rękodzieła – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·                    Warsztaty gospodarstwa domowego – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening budżetowy;

·                    Warsztaty komputerowe – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·                    Warsztaty muzyczno-teatralne – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·                    Rehabilitacja ruchowa – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·                    Poradnictwo psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

·                    Warsztaty w plenerze – wycieczki  i spacery

 

Jakie świadczymy usługi?

·      pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej

·      podstawową opiekę pielęgniarską,

·      wsparcie w codziennym funkcjonowaniu,

·      udział w zajęciach dopasowanych odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestników pod okiem profesjonalnych animatorów, tj. warsztaty komputerowe, muzykoterapia, biblioterapia, i inne.

·       terapię ruchową w formie gimnastyki usprawniającej grupowej i indywidualnej,

·       warsztaty kulinarne,

·      ciepły posiłek.

 

Dla kogo?

Uczestnik ŚDS  Typu AC to osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

·      osoba przewlekle chora psychicznie,

·      osoba z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych).

 

Co jest potrzebne aby do nas dołączyć?

·                    chęć i deklaracja uczestnictwa osoby niepełnosprawnej psychicznie do udziału w zajęciach terapeutycznych,

·                    zgłoszenie się osoby zainteresowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z podaniem o przyznanie usług w placówce,

·                    złożenie w ośrodku pomocy społecznej niezbędnego kompletu dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  domu, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

·                    przedłużenie decyzji przyznającej usługi w ośrodku wsparcia celem realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

 

 

Jak się z nami skontaktować ?

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC w Stargardzie

ul. Bolesława Limanowskiego 24;

Stargard 73-110

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 518 279 758

 

Tel. 731 317 677

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin