Image1\
 
 

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przysługuje Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Dnia 27 lutego 2021 roku, w auli Szkoły Muzycznej w Stargardzie odbyło się spotkanie, podczas którego uhonorowano ww. odznaką 10 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Osoby odznaczone:

  1. ZBIGNIEW BRETSZNAJDER
  2. ANDRZEJ BUCA
  3. STANISŁAW MIECZYSŁAW DZEDZEJ
  4. BARTOSZ JAN KASPERKOWICZ
  5. WOJCIECH MIECZYSŁAW KRÓL
  6. MARCIN MIŚKIEWICZ
  7. JERZY TADEUSZ ORYNIK
  8.  FRANCISZEK CZESŁAW SZAŁĘGA
  9. BOGDAN ŻWIRSKI
  10. MIROSŁAW ŻWIRSKI

Ponadto podczas spotkania została wręczona Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia. Odznakę otrzymał GRZEGORZ KAŁUZIAK, wieloletni działacz PCK, aktywny członek Klubu HDK PCK „Płomyk” działający przy Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Odznaczenia wręczali: Grzegorz Szymański prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Marek Stankiewicz prezes Oddziału PCK w Stargardzie i Jerzy Bochenek przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Stargardzie.

Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za wieloletnie działania, wsparcie i dar krwi. Dzięki WAM udało się uratować nie jedno życie.

Zdjęcia wykonane przez Wiolettę Mordasiewicz.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin