Image1\
 
 
Początek wakacji to dobry czas, aby podsumować zakończony rok szkolny i efekty edukacji realizowanej przez czerwonokrzyskich społeczników wśród dzieci. Czego nauczyły się w Klubach Wiewiórka Polskiego Czerwonego Krzyża zakładanych  w przedszkolach oraz klasach I – III szkół podstawowych, gdzie między innymi realizowany jest program „Super Wiewiórka”? To może okazać się już w czasie najbliższych dwóch miesięcy.
 
Joanna Łaskarzewska Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie przypomina, że jest to program autorski, opracowany przez Krajową Radę Młodzieżową PCK i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; jego pełny tytuł brzmi "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby", a jego adresatami są dzieci w wieku od 4 do 7 lat — z dwóch najstarszych grup przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Głównym celem Klubu Wiewiórka PCK jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, jak również wdrażanie ich do przestrzegania zasad higieny i nabywania umiejętności niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. Równie ważnym działaniem jest zachęcanie dzieci do mycia zębów jak również do wizyt u lekarza stomatologa, do czego zawsze zachęcała wiewiórka.
Istotnym celem obecnie w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się również konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowa-nia postaw tolerancji i wrażliwości.  Udział Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje natomiast do  przygotowania dzieci w zakresie  integracji europejskiej.
 
Dzieci podczas zabaw i gier wraz z Olą i Kubą zdobywają także umiejętność współpracy w grupie, uczą się prawidłowych relacji rówieśniczych i właściwych postaw wobec innych ludzi. W czasie spotkań kolorują obrazki na określony temat, albo odgrywają różne scenki z życia, dzięki temu poznają wiele trudnych zagadnień z zakresu np. udzielania pierwszej pomocy czy korzystania z numerów alarmowych, dodaje Joanna Łaskarzewska. Zaprzyjaźnieni społeczni instruktorzy młodzieżowi PCK odwiedzają  Kluby  Wiewiórki PCK, opowiadają podczas tych spotkań o ideach czerwonokrzyskich, o ratownictwie, pokazują jak udziela się pierwszej pomocy, jak się bandażuje i co powinna zawierać apteczka. Nikt nie oczekuje, że udzielą tej pierwszej pomocy, ale jeśli prawidłowo wezwą pomoc to można już mówić o sukcesie. Zdaniem Joanny Łaskarzewskiej, dotychczasowe doświadczenia PCK pokazują, że byli członkowie Klubów Wiewiórki PCK często zostają już w PCK, zasilając grupę społecznych instruktorów młodzieżowych PCK, aby następnie swoje dorosłe już życie związać z działalnością czerwonokrzyską. 
 
Na razie najmłodsi mają czas na zabawę i wypoczynek. Jest jednak szansa, że zdobytą w Klubach  Wiewiórki PCK wiedzę będą potrafili zastosować i że tegoroczne wakacje okażą się dla nich bezpieczne.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin