Image1\
 
 
W dniu 24 marca 2015r. o godzinie 11.00 w siedzibie  Oddziału ZOO PCK w Szczecinie  rozpoczęła   się  na etapie okręgowym  XXIII  edycja Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która przeznaczona jest  dla  młodzieży ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
 
Patronat honorowy  nad  XXIII edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przyjęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Uniwersytet Medyczny w Warszawie,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowe Centrum ds. AIDS, a głównym współorganizatorem ww. Olimpiady jest firma Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
 
W etapie okręgowym  udział wzięło 11  uczestników  reprezentujących  placówki  PCK: z   Drawska Pomorskiego,  Kołobrzegu,   Koszalina,  Stargardu Szczecińskiego  i  Szczecina. 
Uczniowie rozwiązywali test  składający się z 40 pytań, natomiast komisja  oceniła prace uczestników olimpiady z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych związanych tematycznie z promocją zdrowia, które uczniowie przeprowadzili w szkole, bądź w swoim lokalnym środowisku. 
 
Po sprawdzeniu testu i prac z akcji prozdrowotnych nastąpiło podsumowanie punktacji  i  ogłoszenie  wyników konkursu oraz  wręczenie nagród.
       
W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli  następujący uczniowie: 
  1. miejsce zajął – Damian Lech  z Gimnazjum w Czaplinku;
  2. miejsce zajęła – Monika Rozmarynowska z  Gimnazjum  Nr  5 w  Szczecinie;
  3. III miejsce zajęła – Natalia Bukowska z Gimnazjum  Nr 4   w Stargardzie Szczecińskim;
                              - Joanna Grygowska z Gimnazjum Nr 2 w Nowogardzie.
 
W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  1. miejsce zajęła – Karolina Milcz    z  I  LO w Stargardzie Szczecińskim;
  2. miejsce zajęła – Paulina  Włodarczyk  z  Zespołu Szkół  Ekonom – Hotelarskich w Kołobrzegu;
  3. miejsce zajęła – Małgorzata Szabałowska  z   I  LO  w  Szczecinku;        
     
Wymienione osoby zajmujące pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych    zakwalifikowały się  do etapu  krajowego  XXIII edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której  będą reprezentowały  Zachodniopomorski   Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie.
 
Etap krajowy odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Zgierzu.
 
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody  rzeczowe.  Pozostali uczestnicy    wraz  z  opiekunami  otrzymali  podziękowania  za udział w konkursie.
 
Fundatorami nagród byli:  Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
 
Wszystkim  uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie,  zwycięzcom serdecznie gratulujemy za zajęcie wysokich lokat w eliminacjach okręgowych, a opiekunom składamy podziękowanie  za przygotowanie uczniów do konkursu.
 
Nad  przebiegiem olimpiady czuwała  Komisja oceniająca, której gorąco dziękujemy za prawidłowy przebieg imprezy.
 
Wszystkim osobom za pomoc w realizacji naszej olimpiady składamy  jeszcze raz gorące  podziękowanie, mając nadzieję na dalsze kontynuowanie naszego edukacyjnego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin