Image1\
 
 

W dniu 22 marca 2013 r. odbył się etap okręgowy XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeznaczonej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad XXI edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przyjęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowe Centrum ds. AIDS, Główny Inspektor Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Na terenie województwa do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 1.047 uczniów z 61 szkół.
W etapie okręgowym udział wzięło 16 uczestników reprezentujących placówki PCK: z Drawska Pomorskiego, Goleniowa, Gryfina, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego, Wałcza i Szczecina.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, natomiast komisja oceniła prace z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych związanych tematycznie z promocją zdrowia, które uczniowie przeprowadzili w szkole, bądź w swoim lokalnym środowisku.
Po sprawdzeniu testu i prac z akcji prozdrowotnych nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli następujący uczniowie:

  • I miejsce zajęła – Aleksandra Grzesik z Gimnazjum Nr 1 w Kołobrzegu, pkt. 52
  • II miejsce zajęła – Katarzyna Busz z Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim, il. pkt. 51
  • III miejsce zajęła – Karolina Nowacka z Gimnazjum w Czaplinku, il. pkt. 51

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  • I miejsce zajęła – Magdalena Kłysiak z LO w ZSP w Drawsku Pomorskim, il. pkt. 59
  • II miejsce zajął – Piotr Szatkowski z I LO w Stargardzie Szczecińskim, il. pkt. 58
  • III miejsce zajęła – Amelia Gąsiorowska z ZS Nr 6 w Szczecinie, il. pkt. 57

Wymienione osoby zajmujące pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowały się do etapu krajowego XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której będą reprezentowały Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie.
Etap krajowy odbędzie się w dniach 23 – 26 maja 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Zgierzu.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali podziękowania za udział oraz upominki.

Fundatorami nagród i upominków byli: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim sponsorom przekazanych nagród, upominków i gadżetów, które wpłynęły na uatrakcyjnienie etapu okręgowego XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Natomiast uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy za zajęcie wysokich lokat w eliminacjach okręgowych, a opiekunom składamy podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.
Nad przebiegiem olimpiady czuwała Komisja sędziowska, której gorąco dziękujemy za prawidłowy przebieg imprezy.

 

Fotorelacja =>>

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin