Image1\
 
 

W dniu 26 października 2012 etapem szkolnym rozpoczyna się XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Pytania w formie testów na etap szkolny będą przesłane do szkół przystępujących do konkursu tuż przed terminem eliminacji szkolnych.
Przypominamy, iż podstawą przystąpienia do etapu okręgowego olimpiady jest przygotowanie przez ucznia pracy opisowej z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych, potwierdzonych podpisem i pieczątką dyrektora szkoły i opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu.
Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z regulaminem olimpiady.
Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXI edycji olimpiady.

 

Uchwała 15/2012 >>

Regulamin akcji >>

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin