Image1\
 
 

 

Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie prowadzi:

 • Magazyny pomocy doraźnej, w którym przyjmowane są używane dary rzeczowe od lokalnego społeczeństwa i wydawane dla osób bezdomnych oraz tych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej:
 • W Szczecinie magazyn odzieżowy mieści się w siedzibie Tutejszego Oddziału (al. Wojska Polskiego 63) i czynny jest  w:

 

 • W poniedziałki i wtorki od 7-14:30 dla korzystających z łaźni (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
 • W piątki od 8-11:45 dla pozostałych beneficjentów (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

 

 • Punkt socjalnydla osób bezdomnych oraz mieszkańców miasta Szczecin, którzy nie posiadają dostępu do bieżącej wody zlokalizowany jest w budynku Tutejszego Oddziału  (al. Wojska Polskiego 63)
  i  czynny jest w :

 

 • Każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00 – 14.30

 

Z punktu socjalnego korzysta tygodniowo ok. 20 osób. Zabezpiecza on poza kąpielą, środki higieny osobistej oraz możliwość skorzystania z magazynu odzieżowego.

Dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Szczecin punkt jest wyremontowany i zaopatrzony zgodnie z potrzebami beneficjentów. Osoby korzystające
z łaźni, mogą w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7:00-14:30 przez cały rok  (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) zabezpieczyć swoje potrzeby związane z zachowaniem higieny osobistej, co w znacznym stopniu  zwiększa ich szanse na powrót do społeczeństwa i zmniejsza ryzyko epidemiologiczne rozpowszechniania się chorób skórnych.

 

 

 • Magazyn interwencyjnyw Szczecinie (al. Wojska Polskiego 63), gdzie zgromadzony jest nowy asortyment uruchamiany na wypadek klęsk i katastrof dla ok. 100 osób.

 

 • Placówka Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” w Szczecinie  (al. Wojska Polskiego 63),której głównymi celami jest stworzenie dzieciom możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu podstawowych trudności w nauce, jak i w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.  (więcej informacji w zakładce Wesoła Chatka)

 

 • Magazyn sprzętu rehabilitacyjnegow siedzibie Tut. Oddziału (al. Wojska Polskiego 63), gdzie beneficjenci mogą wypożyczyć:

 

 • wózki inwalidzkie manualne,
 • balkoniki i chodziki,
 • laski i  kule,
 • łóżka rehabilitacyjne.

 

 • Usługi opiekuńcze– pełnopłatne usługi opiekuńcze prowadzone przez Siostry PCK w domach podopiecznych –  osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Więcej informacji dot. cennika usług oraz szczegółów związanych z formalnościami można uzyskać w Tut. Oddziale lub pod numerem:
  (0) 91 433-73-02.

Polski Czerwony Krzyż na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzi ponadto:

 • Magazyn sprzętu rehabilitacyjnegow Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie
  (ul. Grunwaldzka 20), gdzie beneficjenci mogą wypożyczyć:

 

 • wózki inwalidzkie elektryczne i manualne,
 • balkoniki i chodziki,
 • laski i  kule,
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • telewizyjne maszyny do czytania,
 • inwalidzkie krzesełka do pracy,
 • manualne podnośniki chorych.

 

 • Magazyny żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  (PO PŻ)
   prowadzone przy:

 

Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie(ul. Grunwaldzka 20)

magazyn w Koszalinie - ul. Grunwaldzka 20

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 - 14.00

tel. kontaktowy 94 / 342 50 33

 

Oddziale Rejonowym PCK w Kołobrzegu(ul. Graniczna 6)

magazyn w Kołobrzegu - ul. Unii Lubelskiej 33

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 - 14.00

tel. kontaktowy 94 / 352 14 19

 

Więcej informacji nt. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

 

 • Punkt opieki przy Oddziale Rejonowym PCK w Wałczu (ul. Okulickiego 22), który świadczy usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

 

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych PCK w Stargardzie Szczecińskim  (ul. Limanowskiego 24), przeznaczony dla osób starszych i samotnych, zapewniający dzienny pobyt, terapię ruchową organizację zajęć wspomagającą aktywność seniorów, udział w zajęciach towarzyskich i kulturalnych
i wiele innych. (więcej informacji w zakładce Dom Dziennego Pobytu)

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin