Image1\
 
 

W tym roku naznaczonym pandemią nie możemy zorganizować tradycyjnej Kolacji Wigilijnej dla osób  bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością. Jednakże nasi podopieczni oczekują przedświątecznego wsparcia. Jesteśmy  zmuszeni zmienić formy pomagania.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, informuje, że w dniach 11–13 grudnia 2020 roku będą prowadzone zbiórki do koszy w sklepach „STOKROTKA” na terenie Szczecina, Stargardu i Koszalina.

Zwracamy się z prośbą i apelem o wrzucanie do koszy produktów żywnościowych. Zostaną z nich przygotowane paczki dla osób najbardziej potrzebujących. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie wspiera 160 osób samotnych bezdomnych. Mamy nadzieję, że chociaż w części będą przypominały naszym podopiecznym, że wciąż im pomagamy i o nich pamiętamy.

Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy !

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin