Image1\
 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) PODPROGRAM 2019  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

 

PODPROGRAM 2019 – realizacja od grudnia 2019 do sierpnia 2020 roku

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu realizuje program na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg przy współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 - bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu minimalizacji ryzyka zakażania, zaleca się kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

W ramach POPŻ 2019 beneficjenci otrzymują następujące artykuły spożywcze z poszczególnych grup towarowych:

1) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowny) ok. 29,58%,

2) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane) ok. 22,23%,

3) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) ok. 18,53%,

4) artykuły mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju) ok. 9,70%,

5) cukier biały ok. 8,23%,

6) tłuszcze - olej rzepakowy ok. 8,23%,

7) dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym) ok. 3,50%.

 

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 48,58 kg.

 

Prowadząc dystrybucję żywności stosujemy środki ostrożności zgodnie z bieżącymi zaleceniami służb sanitarnych tj. w maseczkach zasłaniających usta i nos, w pomieszczeniu przebywa tylko osoba odbierająca żywność, osoby oczekujące zachowują bezpieczną odległość od siebie (ok. 2m).

Odbioru  artykułów spożywczych dokonujemy wg ustalonego harmonogramu w Magazynie SEZAM przy ulicy Unii Lubelskiej 33 w Kołobrzegu w godzinach od 9.00 o 13.00.

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia połączone z programem edukacyjnym mającym na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności odbywać się będą w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu przy ulicy Granicznej 6 wg następującego harmonogramu:

18 czerwca 2020 roku – 14.00- 16.00

18 czerwca 2020 roku – 16.00 -18.00 

19 czerwca 2020 roku – 16.00 -18.00

 20 czerwca 2020 roku – 10.00 -12.00 

22 czerwca 2020 roku – 14.00 -16.00 

22 czerwca 2020 roku – 16.00 -18.00 

29 czerwca 2020 roku – 14.00 -16.00 

29 czerwca 2019 roku – 16.00 -18.00 

 

Po ukończeniu wykładu i krótkich warsztatów uczestnik będzie umiał:

  • rozróżniać składniki pokarmowe,
  • wskazać źródła poszczególnych składników pokarmowych,
  • określać rolę składników pokarmowych,
  • analizować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem substancji konserwujących, słodzących,
  • wskazać potrzeby żywieniowe poszczególnych grup ludności, szczególnie dzieci i osób starszych,
  • wskazać choroby spowodowane złym odżywianiem i możliwości im zapobiegania,
  • określać wartość odżywczą podstawowych surowców i półproduktów,
  • obliczać ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw,
  • planować zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka,
  • gospodarować oszczędnie surowcami.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów w zakresie żywienia i gastronomii, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji projektów.

Beneficjent ma możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu wyższego stopnia tej organizacji tj. Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie lub do  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin