Image1\
 
 

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu rozpoczyna od kwietnia  2021 roku realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS). Celem głównym w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od kwietnia 2021 r. do września 2021 r. dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
– 1542,20 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1161,60 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

– bezdomni,

– niepełnosprawni,

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe,

– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020 zgłaszają się do pracowników socjalnych w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu od dnia 1 stycznia  2021 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Osoby bezdomne zgłaszają siędo Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu w celu wypełnienia oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw na Podprogram 2020 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 2. groszek z marchewką 3,2 kg
 3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg
 4. buraczki wiórki 1,40 kg
 5. powidła śliwkowe 1,5 kg
 6. Mus jabłkowy 1,44 kg
 7. fasolka po bretońsku 1,5 kg
 8. Artykuły skrobiowe:
 9. makaron jajeczny świderki 5,00 kg
 10. płatki owsiane 1,00 kg
 11. ryż biały 2,00 kg
 12. kasza jęczmienna 1,5 kg
 13. herbatniki maślane 0,8 kg
 14. Artykuły mleczne:
 15. mleko UHT 7 l
 16. ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg
 17. Artykuły mięsne:
 18. szynka drobiowa 2,40 kg
 19. szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
 20. pasztet drobiowy 0,32 kg
 21. filet z makreli w oleju 1,19 kg
 22. Cukier:
 23. cukier biały 4,00 kg
 24. miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg
 25. Tłuszcze:
 26. olej rzepakowy 4 l

 

Razem na 1 osobę w ciągu trwania Podprogramu  2020 przypada– 42,27 kg żywności

 

Osoby zakwalifikowane do programu POPŻ Podprogram 2020 odbierają żywność  wg ustalonego harmonogramu:

w Magazynie SEZAM przy ul. Unii Lubelskiej 33w Kołobrzegu

w godz. od 9.00 do 13.00

Osoby odbierające żywność, biorą udział w zajęciach towarzyszących.
Prowadzone działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,  w tym darów żywnościowych),

- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 do:

 • Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie
 • Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarządu Głównego w Warszawie
 • Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin