Image1\
 
 

Realizacja Podprogramu 2020 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Czytaj więcej...

Ruszyła dystrybucja żywności Podprogram 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zawiera umowy z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się dystrybucja żywności skierowana do beneficjentów na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach PO PŻ Podprogram 2020.

Zwracamy się do MOPR i OPS oraz do organizacji lokalnych występujących na terenie realizacji ww. programu o kontaktowanie się z wymienionymi poniżej oddziałami PCK, celem nawiązania współpracy wynikającej z Wytycznych Instytucji Zarządzającej w ramach obsługi beneficjentów.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie i Kołobrzegu lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Zakończenie i podsumowanie  realizacji  Podprogramu 2019 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) PODPROGRAM 2019  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) PODPROGRAM 2019  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

 

PODPROGRAM 2019 – realizacja od grudnia 2019 do sierpnia 2020 roku

Czytaj więcej...

Realizacja Podprogramu 2019 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w POPŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin