Image1\
 
 

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 

 

Rodzaj działań

Planowane terminy zajęć

Liczba zajęć/godzin dydaktycznych

Warsztaty kulinarne

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

1/2 godziny

1/2 godziny

Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

3/1 godz. lekcyjna

4/1 godz. lekcyjna

3/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Program edukacyjny mający na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

i przeciwdziałaniu marnowania żywności

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

3/1 godz.lekcyjna

3/1 godz.lekcyjna

3/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Warsztaty edukacji ekonomicznej

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

1/1 godz. lekcyjna

2/1 godz.lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Działania realizowane poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

1/1 godz. lekcyjna

6/1 godz. lekcyjna

6/1 godz. lekcyjna

2/1 godz. lekcyjna

Razem:

Maj-Sierpień 2021r

43/45 godzin

 

Temtyka warsztatów i wykładów:

  • składniki pożywienia ich rola i źródła
  • Współczesna Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej
  • pojęcie diety – zróżnicowanie potrzeb żywieniowych
  • planowanie posiłków i racjonalne wykorzystanie żywności
  • żywienie osób starszych w czasach pandemii (coronawirus-CoV-2)
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności
  • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przy uwzględnieniu otrzymanych artykułów spożywczych
  • nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego
  • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości wykorzystania artykułów spożywczych

Warsztaty odbywać się będą w Koszalinie, ul. Grunwaldzka – PCK lub w miejscu zamieszkania beneficjentów

Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu rozpoczyna od kwietnia  2021 roku realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS). Celem głównym w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od kwietnia 2021 r. do września 2021 r. dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Czytaj więcej...

Realizacja Podprogramu 2020 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Czytaj więcej...

Ruszyła dystrybucja żywności Podprogram 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który zawiera umowy z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się dystrybucja żywności skierowana do beneficjentów na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach PO PŻ Podprogram 2020.

Zwracamy się do MOPR i OPS oraz do organizacji lokalnych występujących na terenie realizacji ww. programu o kontaktowanie się z wymienionymi poniżej oddziałami PCK, celem nawiązania współpracy wynikającej z Wytycznych Instytucji Zarządzającej w ramach obsługi beneficjentów.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie i Kołobrzegu lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Zakończenie i podsumowanie  realizacji  Podprogramu 2019 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) PODPROGRAM 2019  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin