Image1\
 
 

00422 maja 2010 roku na terenie kąpieliska „Arkonka” w Szczecinie odbyły się XVIII Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Już na kilka tygodni przed rozpoczęciem mistrzostw pracy związanej z ich przygotowaniem było bardzo dużo, ale wszystko się udało. Pogoda „zamówiona” przez organizatorów specjalnie na tą imprezę nie dotarła na czas. Od samego rana cały czas padało, dopiero na sam koniec zaświeciło nam słońce. 
W mistrzostwach udział brało 11 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Najważniejszą nagrodą o jaką walczyły drużyny był wyjazd na XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.

 

Czytaj więcej...

mistrzostwa_logoRegulamin Ogólnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozdział 1. CEL MISTRZOSTW
1. Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
2. Szczegółowymi celami Mistrzostw są:
- ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania,
- monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy,
- kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
- uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy różnymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów, seminariów itp. związanych z organizacją Mistrzostw.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin