Image1\
 
 
10 kwietnia 2014 roku na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie odbyły się XXII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W Mistrzostwach udział brało 7 drużyn z terenu miasta Szczecina i Polic. Najważniejszą nagrodą o jaką walczyły drużyny był udział w XXII Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które odbędą się 10 maja br. 
Drużyny miały do przejścia 6 stacji pozorowanych, na których musiały wykazać się wiedzą praktyczną. Każda drużyna miała również do rozwiązania test składający się z 15 pytań.
Zespoły ratownicze uplasowały się na następujących miejscach:
 
I m. – XI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 w Szczecinie
II m. – V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
III m. – Zespół Szkół w Policach
IV m. – Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie
V m.  – XIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
VI m.  - IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 
VII m.  – Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie
Głównym sponsorem mistrzostw była Zachodniopomorska SKOK w Szczecinie, która udzieliła wsparcia finansowego na zakup pucharów, nagród oraz drobnych upominków dla wszystkich uczestników Mistrzostw.
Za pomoc przy realizacji Mistrzostw składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Samochodowych, Instruktorom Pierwszej Pomocy PCK, słuchaczom Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz ratownikom medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin