Image1\
 
 

 

Attachments:
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/opis.doc)opis.doc
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Opis.pdf)Opis.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/PCK%20przedmiar_1.pdf)PCK%20przedmiar_1.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%201%20-%20Plan%20sytuacyjny.pdf)Rys%20nr%201%20-%20Plan%20sytuacyjny.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2010%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%2010%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2011%20-%20Rzut%20IV%20pi%C4%99tra%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2011%20-%20Rzut%20IV%20pi%C4%99tra%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2012%20-%20Rzut%20dachu%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2012%20-%20Rzut%20dachu%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2013%20-%20Rzut%20klatki%20schodowej%20od%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2013%20-%20Rzut%20klatki%20schodowej%20od%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2014%20-%20Rzut%20klatki%20schodowej%20od%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2014%20-%20Rzut%20klatki%20schodowej%20od%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2015%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2015%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2016%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2016%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2017%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2017%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2018%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2018%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2019%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2019%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%202%20-%20Rzut%20IV%20pi%C4%99tra%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%202%20-%20Rzut%20IV%20pi%C4%99tra%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2020%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf)Rys%20nr%2020%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20projektowany.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2021%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2021%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2022%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2022%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2023%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2023%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2024%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2024%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2025%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2025%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2026%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2026%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%2027%20-%20Zestawienie%20okien.pdf)Rys%20nr%2027%20-%20Zestawienie%20okien.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%203%20-%20Rzut%20dachu%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%203%20-%20Rzut%20dachu%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%204%20-%20Przekr%C3%B3j%20A-A%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%204%20-%20Przekr%C3%B3j%20A-A%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%205%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%205%20-%20elewacja%20od%20strony%20ul.%20Pi%C5%82sudskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%206%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%206%20-%20elewacja%20od%20strony%20placu%20Szarych%20Szereg%C3%B3w%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%207%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%207%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%208%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%208%20-%20elewacja%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Rys%20nr%209%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf)Rys%20nr%209%20-%20elewacja%20tylna%20od%20strony%20al.%20Wojska%20Polskiego%20-%20stan%20istniej%C4%85cy.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Str%20tyt.%20Przedmiar.pdf)Str%20tyt.%20Przedmiar.pdf
Access this URL (http://www.pck.szczecin.pl/attachments/article/887/Str%20tyt.%20Przedmiar_1.pdf)Str%20tyt.%20Przedmiar_1.pdf
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin