Image1\
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA:

 

 PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWE

 REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

 REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

 W BUDYNKU  POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE          

ADRES  :               SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63

                                DZIAŁKA O NR GEOD 20/1, OBRĘB 1033


ZAMAWIAJĄCY: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA  ELEWACJI FRONTOWEJ

REMONT, DOCIEPLENIE  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  TYLNYCH,

REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN

W BUDYNKU  PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 W SZCZECINIE          

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r., w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat.

Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, oraz warunków zamówienia znajdują się w załącznikach.

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin