Image1\
 
 

logoPOLSKI CZERWONY KRZYŻ Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, Tel. 91/433-73-02
Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na realizację zamówienia na:
„WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 24”
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 221552-2010 z dnia 23.07.2010 r.


Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ

Projekt budowlany:
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Drzwi
Parter
Opis techniczny
Oświadczenie PCK
Przekrój
Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna

Instalacje sanitarne:
Opis techniczny
Rysunek techniczny
Dokument

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin