Image1\
 
 

logoInwestor: Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z zapytaniami do ogłoszenia o zamówieniu - roboty budowlane w budynku PCK w Stargardzie Szczecińskim nr 221552-2010 z dnia 23.07.2010 r. oraz koniecznością ich przeanalizowania i ustosunkowania się do złożonych zapytań - przesuwa termin składania ofert do dnia 18.08.2010 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Modernizacja budynku - pomieszczeń PCK

Instalacje sanitarne:
Specyfikacja CO
Specyfikacja instalacji wodnej
Specyfikacja instalacji kanalizacyjnej
Przedmiary robót
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Strona tytułowa

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin