Image1\
 
 

logoRozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 221552-2010 "Wykonanie remontu pomieszczeń Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 24"

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin