Image1\
 
 

logoInwestor: Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją remontu pomieszczeń Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 24 (w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenia o zamówieniu - roboty budowlane w budynku PCK w Stargardzie Szczecińskim nr 221552-2010 z dnia 23.07.2010 r.) przystąpiono do zamówienia z wolnej ręki wykonania robót:
1. Dodatkowych (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Nr 3534-2011 z dnia 10.01.2011 r. (BZP)
2. Uzupełniających (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Nr 3574-2011 z dnia 10.01.2011 r. (BZP)
z firmą EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Słowackiego 17b/3.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin