Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu SUV z napędem 4x4  wraz z wyposażeniem  dla  Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie (z dnia 1 lipca 2021 r.) współfinansowane ze środków Marszałka Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego wpłynęło 5 ofert:

 

1.     Ocena Punktowa Oferentów przedstawia się następująco:

1.     RENAULT Pieluszyńska Sp z o.o. w Poznaniu – 95 pkt

2.     RENAULT Auto COMPOL Poznań –  94,21 pkt

3.     ZUP „BODEX” ISUZU – Autoryzowany Serwis Koszalin – 58,80 pkt

4.     KOZŁOWSKI Sp. z o.o. Szczecin – 52,80 pkt

5.     MARVEL DEALER KIA Łódź  – 48,83 pkt

 

2.     Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

RENAULT PIELUSZYŃSKA SP z o.o.

ul. Kościelna 58

60-539 POZNAŃ

 

Oferent spełnił wszystkie warunki udział w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach kryteriów oceny oferta uzyskała 95 punktów.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin