Image1\
 
 

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych przy Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie podejmuje  działania z zakresu promocji zdrowia, kształcenia  o tematyce pierwszej pomocy, współdziała z Grupą Ratownictwa PCK  i Oddziałem Rejonowym PCK  w Koszalinie  w działaniach statutowych.  SIM bierze udział również w kwestach i zbiórkach.Prowadzą działalność opiekuńczą na rzecz potrzebujących, upowszechniają ideę Czerwonego Krzyża, jego zasady i normy międzynarodowego prawa humanitarnego. Propagują zasady pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych oraz promują zdrowy styl życia.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin