Image1\
 
 

logo_olimpW dniu 20 marca 2010 roku w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie odbył się etap okręgowy przypadającej w tym roku XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Patronat honorowy nad tą edycją olimpiady przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorzy Oświaty, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Do etapu na poziomie szkolnym w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 1.358 uczniów z 60 szkół, z czego do etapu okręgowego zakwalifikowało się 19 uczestników reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 11 Zarządów Rejonowych PCK/Delegatur PCK: Drawska, Goleniowa, Gryfina, Gryfic, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Świnoujścia, Świdwina i Szczecina.
Podczas etapu okręgowego wyznacznikiem wiedzy uczestnika było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań oraz oceniane były wyniki przeprowadzonych akcji prozdrowotnych, przeprowadzonych wcześniej przez uczestników w ich szkołach lub środowiskach lokalnych. Po sprawdzeniu testu i prac opisowych z akcji prozdrowotnych nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Czytaj więcej...

023Po raz kolejny Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie przeprowadził akcję „Gorączka złota”. Finał akcji pod nazwą „Dzień Kowboja” odbył się dnia 5 czerwca 2010 r. w ogrodzie Przedszkola Nr 31 w Szczecinie. Patronat honorowy nad tą akcją pełnił członek Zarządu Województwa Pan Marek Hok oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie Pan Artur Gałęski.
W ciągu trzech miesięcy trwania akcji udało się zaktywizować młodzież i dzieci z 72 szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego (w tym z 22 placówki ze Szczecina), które organizowały na terenie swoich szkół zbiórkę „złotych” monet (o nominałach 1,2 i 5 groszy). W tym czasie uzbierały one w sumie 15.157,56 zł, z czego kwota 5.146,55 zł jest zasługą szczecińskich szkół.
Dzięki ich zaangażowaniu i ofiarności udało się zorganizować wypoczynek letni dla najuboższych dzieci, pochodzących z rodzin biednych i dysfunkcyjnych ze względu na problemem alkoholowy rodziców z terenów naszego województwa.
Podczas imprezy „Dzień Kowboja” delegacjom szkół biorących udział w akcji zostały wręczone nagrody książkowe oraz gadżety dla „Największych zbieraczy złota z woj. zachodniopomorskiego” sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Puchary i dyplomy zostały ufundowane przez ZZO PCK w Szczecinie.

Czytaj więcej...

005Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie w dniu 8 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie tut. Zarządu przy al. Wojska Polskiego 63 zorganizował XIV edycję Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Patronat honorowy nad Konkursem przyjął Pan Marek Hok członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ufundował również nagrody przeznaczone na konkurs. Działająca przy Zachodniopomorskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Komisja Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w skład, której wchodzą następujące osoby: Mirosława Szymosiuk, Ewelina Sucholas i Marcin Przybysz oraz zaproszony do pomocy w pracy Komisji MPH gość w osobie Pana Jacka Kowalewskiego przygotowała pytania do konkursowego testu.
Zarządy Rejonowe i Delegatury PCK przeprowadziły na swoim terenie w dniu 15 kwietnia 2010 r. eliminacje konkursu na szczeblu rejonowym w następujących 8 miejscowościach: w Drawsku, Goleniowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Nowogardzie, Stargardzie, Szczecinie, Świnoujściu i Wałczu.

Czytaj więcej...

Konferencja z opiekunami szkolnych kół PCK ZZO PCK w Szczecinie w dniu 8 października 2009 r. w siedzibie Zarządu.
W konferencji udział wzięli opiekunowie szkolnych kół PCK z następujących 10 Szkół Podstawowych Nr 1, 11, 14, 41, 47, 48, 51, 68, 69, SP Przecław. Szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez opiekunów SK PCK z Gimnazjum Nr 6, 9, 21, 22, 23, 26. Ze szkół ponadgimnazjalnych przybyło 11 opiekunów SK PCK z I, VII, XI, XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz opiekunowie z Zespołu Szkół Nr 2, 6, 8, Opiekunowie z Centrum Kształcenia Sportowego, Centrum Kształcenia Sportowego z Oddziałami Sportowymi, z Zespołu Szkół Łączności, z Technikum Samochodowego.
Ogółem w posiedzeniu udział wzięło 27 opiekunów SK PCK

Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie zaproszonych gości, przedstawienie porządku konferencji – przewodniczący Krajowej Rady Młodzieżowej PCK Grzegorz Szymański.
2. Informacja o konkursach i akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w roku szkolnym 2009/2010 – członek Krajowej Rady Młodzieżowej PCK – Przemysław Małecki.
3. Plan pracy Szkolnych Kół PCK na rok szkolny 2009/2010 – członek Krajowej Rady Młodzieżowej PCK Przemysław Małecki.
4. Struktura i Zasady działania Ruchu Młodzieżowego PCK – przewodniczący Krajowej Rady Młodzieżowej PCK Grzegorz Szymański.
5. Sprawy różne – dyskusja.
6. Zakończenie konferencji.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin