Image1\
 
 

konkurs_mphZachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie przeprowadził w dniu 25 kwietnia 2009 roku już XIII edycję Okręgowego Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym udział wzięło 9 uczniów.
Nad przygotowaniem konkursu czuwała działająca przy Zachodniopomorskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Komisja Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego składająca się z następujących osób: Pani Mirosławy Szymosiuk, Pani Eweliny Sucholas i Pana Marcina Przybysza.
Przystępując do testu składającego się z 30 pytań uczniowie musieli wykazać się znajomością historii MPH, 4-ch Konwencji Genewskich 1949 r. i 2-ch Protokołów Dodatkowych do Konwencji Genewskich 1977 r. oraz wiedzą prasową i medialną z najnowszych kierunków działania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
W roku 2009 pierwsze trzy miejsca w konkursie zajęli następujący uczniowie:
I Miejsce - Adrian Gojdź z II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
II Miejsce - Piotr Lorenc z I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
III Miejsce - Agnieszka Pirożek z I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Konkurs okręgowy poprzedzony został eliminacjami rejonowymi, które zorganizowane zostały w 8 Zarządach Rejonowych PCK w: Goleniowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Nowogardzie, Stargardzie, Szczecinie, Świnoujściu i Wałczu.
W eliminacjach rejonowych na terenie województwa udział wzięło łącznie około 150 uczniów z 47 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Regulamin XIV edycji konkursu wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

ZZO PCK w Szczecinie przystąpił do pilotażowego programu z promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki raka szyjki macicy pn. „Moja pierwsza wizyta u ginekologa” przeznaczonego dla uczennic ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który został opracowany i koordynowany przez Zarząd Główny PCK w Warszawie przy współpracy z firma GlaxoSmithKline. Program był realizowany tylko w 3 miastach w kraju: Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie. 
Polegał on w pierwszej fazie na przeszkoleniu nauczycieli, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez przedstawicielkę stowarzyszenia „Kwiat Kobiecości” oraz udział nauczycieli w prelekcjach na temat wirusa HPV i badań cytologicznych. W trakcie spotkań został omówiony również wdrażany program. Ogłoszono konkurs dla nauczycieli na najciekawszą inicjatywę własną dotyczącą tematyki raka szyjki macicy zrealizowaną w ramach programu na terenie szkoły. Do realizacji projektu z terenu naszego okręgu przystąpiło 33 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W drugiej fazie realizacji programu dla chętnych uczennic odbyły się na terenie szkół prelekcje prowadzone przez lekarzy ginekologów współpracujących w ramach programu. Podczas zajęć została omówiona tematyka badania cytologicznego, wirusa HPV oraz szczepień, przekazano zainteresowanym uczestnikom spotkań materiały promocyjno – edukacyjne, a na zakończenie zaproszono uczennice na badania w gabinetach ginekologicznych współpracujących w ramach programu.
W ostatniej fazie programu nastąpiło podsumowanie realizowanego przedsięwzięcia w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Szczecinie, gdzie został omówiony i podsumowany pilotaż programu oraz cykl zajęć w szkołach. Nauczyciele otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z ww. dziedziny oraz podziękowania za trud włożony w szerzenie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia. W ramach ogłoszonego konkursu dla nauczycieli pierwsze miejsce zajęła Pani Grażyna Walkowiak z Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie za najciekawszą formę przeprowadzonych zajęć dla uczestników programu i otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 3000 zł.
Po dokonaniu podsumowania przeprowadzonego programu „Moja pierwsza wizyta u ginekologa” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego obliczono, że wzięło w nim udział 12 600 uczennic z 83 szkół z 9 miast.

teatrzykiW dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbył się po raz 7 w naszym województwie konkurs na teatrzyki o tematyce czerwonokrzyskiej.
W tegorocznych eliminacjach okręgowych do konkursu przystąpiły szkolne zespoły z Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie i Nowogardzie. W skład komisji oceniającej prezentację młodzieży weszli m.in.: p. Tomasz Jankiewicz – aktor Pogotowia Teatralnego w Szczecinie, p. Lidia Jeziorska–Brüske – aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie, członkowie Okręgowej Rady Młodzieżowej PCK w Szczecinie.
W bieżącym roku do konkursu przystąpiły tylko dwa Zarządy Rejonowe PCK, nie odbywają się niestety eliminacje krajowe teatrzyków, dlatego też Okręgowa Rada Młodzieżowa PCK w Szczecinie uznała, iż w tym roku przeprowadzony zostanie Przegląd Teatrzyków Czerwonokrzyskich. Zaproszono do zaprezentowania swoich spektakli wszystkie zespoły dziecięce, które zgłosiły się do konkursu.

Czytaj więcej...

oboz_slawaKontynuując tradycję organizacji akcji letniej Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w czasie wakacji szkolnych 2009 w terminie od 29 czerwca do 13 lipca br. zorganizował obóz socjalno - wypoczynkowy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PCK w Sławie dla 45 dzieci w grupie wiekowej od 12 do 14 lat. 
Dzieci pochodziły z rodzin biednych, dysfunkcyjnych z występującym problemem alkoholowym wśród rodziców. Dzieci rekrutowane były poprzez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z miejscowości: Banie, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Szczecin. Troje dzieci pojechało na obóz nieodpłatnie w ramach nagrody dla szkół, które zebrały najwięcej złotych groszowych monet podczas przeprowadzanej akcji „Gorączka złota” 2009. Podczas turnusu obozowego zrealizowany został program i zajęcia terapeutyczne według Programu edukacyjnego ph. „Siedem kroków”, który dotyczy profilaktyki uzależnień i walki z alkoholizmem. Zadaniem programu była nauka i kształtowanie właściwych postaw zachowania się młodzieży w trudnych i patologicznych sytuacjach

logo_olimpOkręgowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK odbyła się w dniu 21 marca 2009 roku. Jej pierwszym etapem były przeprowadzone eliminacje w Zarządach Rejonowych PCK.
Zwycięzcy tego etapu przystąpili do Olimpiady na szczeblu okręgowym było to 18 uczestników z 10 ZR PCK z Drawska, Goleniowa, Gryfic, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Nowogardu, Stargardu, Szczecinka i Szczecina. Olimpiada odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych, uczniowie wzięli udział ze szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było przeprowadzenie przez uczestników akcji pro zdrowotnej na terenie szkoły, bądź w swoim środowisku lokalnym. Przeprowadzenie niniejszej akcji musiało być udokumentowane w formie pracy opisowej, popartej przy pomocy fotografii lub kasety video, płytą CD.
Celem Olimpiady było pogłębienie wiedzy uczniów nt. zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań pro zdrowotnych, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
Młodzież przystąpiła do testu, który otrzymaliśmy z Zarządu Głównego PCK, jako pytania przeznaczone na XVII edycję etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Po napisaniu testu młodzież wzięła udział w przygotowanej prezentacji multimedialnej dotyczącej promocji zdrowia i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Po zakończeniu zajęć nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin