Image1\
 
 

005Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie w dniu 8 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie tut. Zarządu przy al. Wojska Polskiego 63 zorganizował XIV edycję Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Patronat honorowy nad Konkursem przyjął Pan Marek Hok członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ufundował również nagrody przeznaczone na konkurs. Działająca przy Zachodniopomorskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Komisja Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w skład, której wchodzą następujące osoby: Mirosława Szymosiuk, Ewelina Sucholas i Marcin Przybysz oraz zaproszony do pomocy w pracy Komisji MPH gość w osobie Pana Jacka Kowalewskiego przygotowała pytania do konkursowego testu.
Zarządy Rejonowe i Delegatury PCK przeprowadziły na swoim terenie w dniu 15 kwietnia 2010 r. eliminacje konkursu na szczeblu rejonowym w następujących 8 miejscowościach: w Drawsku, Goleniowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Nowogardzie, Stargardzie, Szczecinie, Świnoujściu i Wałczu.

W konkursie udział wzięło we wszystkich jego etapach około 324 uczniów z 45 szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Finał okręgowy konkursu MPH składał się z testu pisemnego zawierającego 30 pytań dla wszystkich uczestników. Uczniowie przystępując do testu musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i MPH, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, w tym 4. Konwencji Genewskich i 3. Protokołów Dodatkowych do Konwencji Genewskich oraz bieżącą wiedzą medialną w dziedzinie najnowszych spraw i konfliktów dotyczących MPH.
Do XIV edycji Okręgowego Konkursu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przystąpiło 10 uczestników.
Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczniowie:
I Miejsce - Damian Palus 29 pkt. z I LO w Koszalinie
II Miejsce - Justyna Góra 27 pkt. z I LO w Goleniowie
III Miejsce - Karolina Wiktorowska 25 pkt. z V LO w Szczecinie


Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci markowych, wiecznych piór oraz książek ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Natomiast podziękowania otrzymali opiekunowie za przygotowanie uczniów do konkursu i uczestnicy za udział w konkursie.
Słowa uznania należą się uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu. Gorące podziękowania za zaangażowanie zostały skierowane do członków Komisji UMPH przy ZZO PCK w Szczecinie, którzy włożyli wiele wysiłku i poświęcili swój czas w przygotowanie tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin