Image1\
 
 

logo_olimpW dniu 20 marca 2010 roku w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie odbył się etap okręgowy przypadającej w tym roku XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Patronat honorowy nad tą edycją olimpiady przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorzy Oświaty, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Główny Inspektor Sanitarny.
Do etapu na poziomie szkolnym w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 1.358 uczniów z 60 szkół, z czego do etapu okręgowego zakwalifikowało się 19 uczestników reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 11 Zarządów Rejonowych PCK/Delegatur PCK: Drawska, Goleniowa, Gryfina, Gryfic, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Świnoujścia, Świdwina i Szczecina.
Podczas etapu okręgowego wyznacznikiem wiedzy uczestnika było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań oraz oceniane były wyniki przeprowadzonych akcji prozdrowotnych, przeprowadzonych wcześniej przez uczestników w ich szkołach lub środowiskach lokalnych. Po sprawdzeniu testu i prac opisowych z akcji prozdrowotnych nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli następujący uczniowie:

I miejsce zajął – Piotr Szatkowski z Gimnazjum Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim
II miejsce zajęła - Justyna Kowalczyk z Gimnazjum w Kliniskach Wielkich - Goleniów
III miejsce zajęła – Agata Halińska z Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zajęła – Milena Trojanowska z LO Nr 1 w Nowogardzie
II miejsce zajęła – Natalia Sołowiej ze ZS Ekon.- Hotel. w Kołobrzegu
III miejsce zajęła – Anna Wolska ze ZS Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Wymienione osoby zajmujące pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowały się do etapu krajowego XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której reprezentowały Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin