Image1\
 
 

logo_olimpPolski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniu 25 marca 2011r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie tut. Zarządu, przy al. Wojska Polskiego 63 /wejście od ul. Piłsudskiego III piętro sala multimedialna/ odbył się etap okręgowy XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeznaczonej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Na terenie województwa do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 1.884 uczniów z 83 szkół.
Patronat honorowy nad XIX edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Kuratorzy Oświaty, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Główny Inspektor Sanitarny.
W etapie okręgowym konkursu udział wzięło 16 uczestników reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 11 Zarządów Rejonowych PCK/Delegatur PCK: Drawska, Goleniowa, Gryfina, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Świdwina, Wałcza i z ZO w Szczecinie.
Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 40 pytań, były również oceniane prace z przeprowadzonej akcji prozdrowotnej związanej tematycznie z promocją zdrowia, które uczniowie przeprowadzili w szkole, bądź w swoim lokalnym środowisku.
Po sprawdzeniu testu i prac opisowych z akcji prozdrowotnych nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli następujący uczniowie:
I miejsce zajął – Piotr Szatkowski – Gimnazjum Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim
II miejsce zajął - Jakub Sołtysiak – Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie
III miejsce zajęła – Michalina Żurawik – Gimnazjum w Węgorzynie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła – Katarzyna Pastusiak - LO Nr 2 w Nowogardzie
II miejsce zajął – Krystian Maciejca - LO Nr 2 w Koszalinie
III miejsce zajęła – Katarzyna Sobota - ZS Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu

Biorąc udział w olimpiadzie można było maksymalnie zdobyć 70 punktów (40 punktów za prawidłowe rozwiązanie testu i 30 punktów za akcję prozdrowotną).
Wymienione osoby zajmujące pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które otrzymały największą łączną ilość punktów z testu i pracy opisowej dot. akcji prozdrowotnej zakwalifikowały się do etapu krajowego XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której będą reprezentowały Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie. Etap krajowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK odbędzie się w dniach 26 – 29 maja 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Zgierzu.

Laureaci pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali puchary ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe a także Kalendarium Imprez Szczecina i mapki Szczecina, które ufundowane zostały przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta w Szczecinie.
Wszyscy zwycięzcy trzech miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali również gadżety/kubek, smycz, zeszyt, miód/ oraz prospekty województwa zachodniopomorskiego ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto laureaci otrzymali zakładki i odblaski PCK.
Opiekunowie SK PCK przygotowujący młodzież do olimpiady otrzymali podziękowania i zestawy piśmiennicze PCK, a każdy uczestnik za udział w konkursie otrzymał podziękowanie i antystresową kropelkę PCK.
Do rozdawnictwa została przekazana oświata zdrowotna z Agencji Rynku Rolnego dotycząca programu dożywiania dzieci w szkołach oraz oświata zdrowotna z I Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin