Image1\
 
 

Jednym z głównych filarów naszej działalności jest Młodzież PCK, która skupia wolontariuszy    i młodych działaczy społecznych od stu lat. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz popularyzowanie humanitarnych idei w kręgu dziecięco – młodzieżowym.

RYS HISTORYCZNY…..

Początki ruchu młodzieżowego w Polsce sięgają roku 1920 kiedy władze PCK utworzyły „Polski Czerwony Krzyż Młodzieży”. W 1921 roku  powstaje „Komitet Centralny Czerwonego Krzyża Młodzieży”, przekształcony wkrótce w „Komisję Główną Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Głównym hasłem przyświecającym działaniom młodzieży było „Miłuj Bliźniego”.

Początkowo praca opiekunów oraz członków szkolnych kół PCK polegała na promowaniu higieny, samopomocy koleżeńskiej, opiece  nad grobami poległych żołnierzy, a także  na rozwijaniu korespondencji międzyszkolnej i międzynarodowej. Z biegiem lat zakładano świetlice, organizowano place gier i zabaw, podjęto akcje dożywiania w szkołach wiejskich, zbierano fundusze na zakup odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Na kilka lat  przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne dla młodzieży, co przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i niewoli.

W okresie okupacji młodzież szkolna stanowiła 80% wolontariuszy Biura Informacyjnego Czerwonego Krzyża, zajmując się gromadzeniem faktów o stratach wojennych w ludziach.

Podczas obchodów 50-lecia istnienia, PCK miał 5 mln członków, w tym około 2 mln 750 tys. uczniów.

W latach 70-tych minionego stulecia ogólna liczba Szkolnych Kół PCK  wynosiła  ok. 29 tys., a działalnością Stowarzyszenia było objętych 90% szkół na terenie kraju oraz ok. 40% ogółu młodzieży szkolnej.

 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU DZISIAJ…

Działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a następnie rozwijać ją w trakcie kolejnych etapów edukacji, aż do ukończenia 30 roku życia.

Dzięki różnokierunkowości działań PCK każdy może odnaleźć dla siebie coś, co go zainteresuje, zainspiruje i w czym najlepiej się zrealizuje i rozwinie- przydatne w rozwoju będą nasze jednostki podstawowe:

  • Kluby Wiewiórka PCK (przedszkola i szkoły podstawowe)
  • Szkolne Koła PCK (szkoły podstawowe i szkoły średnie)
  • Akademickie Koła PCK
  • Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK
  • Inne grupy Młodzieży PCK

Jednoczą one dzieci i młodzież, chętne do działania w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach/festynach i kampaniach pomocowych, a także promujących zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo, prawo humanitarne i naukę pierwszej pomocy.

Równolegle nasza długoletnia tradycja współpracy z dziećmi i młodzieżą, umożliwia wspieranie i realizację pomysłów wolontariuszy, którzy dzięki swoim staraniom chcą pomóc osobom potrzebującym.

 

RUCH MŁODZIEŻOWY W ZACHODNIOPOMORSKIM OKRĘGU PCK

 

Liczba jednostek

Liczba Członków

Liczba Wolontariuszy

 

KLUBY WIEWIÓRKA

10

245

-

SZKOLNE KOŁA PCK (szkoły podstawowe                   i średnie)

33

648

 

138

GRUPA SIM (Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi) PCK W KOSZALINIE

1

13

 

10

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin