Image1\
 
 

 

KLUBY WIEWIÓRKA
  Liczba jednostek Liczba członków Liczba Wolontariuszy
Przedszkola 13 884 -
Szkoły podstawowe 6 235 -
SZKOLNE KOŁA PCK
Szkoły podstawowe 31 342 110
Gimnazja 14 229 65
Szkoły ponadgimnazjalne 21 347 50
Uczelnie / Szkoły zawodowe - - -
GRUPY SIM PCK (Społecznych Instruktorów Młodzieżowych)
Grupa SIM PCK w Koszalinie 1 11 -
Grupa SIM PCK w Wałczu 1 5 -
Grupa SIM PCK w Szczecinie 1 22 -
GRUPA RATOWNICZA PCK
Grupa Ratownicza PCK w Koszalinie 1 22 -

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin