Image1\
 
 

Jednym z głównych filarów naszej działalności jest Młodzież PCK, która skupia wolontariuszy    i młodych działaczy społecznych od stu lat. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz popularyzowanie humanitarnych idei w kręgu dziecięco – młodzieżowym.

RYS HISTORYCZNY…..

Początki ruchu młodzieżowego w Polsce sięgają roku 1920 kiedy władze PCK utworzyły „Polski Czerwony Krzyż Młodzieży”. W 1921 roku  powstaje „Komitet Centralny Czerwonego Krzyża Młodzieży”, przekształcony wkrótce w „Komisję Główną Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Głównym hasłem przyświecającym działaniom młodzieży było „Miłuj Bliźniego”.

Czytaj więcej...

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie od 1921 roku MPCK zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o czerwonokrzyskie idee i zasady. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Jej znakiem jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem "Polski Czerwony Krzyż Młodzież", a celem strategicznym kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizacja do działania na rzecz osób potrzebujących.

 

CZĘŚĆ I
Rozdział 1

Postanowienia Ogólne
1. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem „MPCK”.
2. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża
3. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, niniejszego dokumentu oraz szczegółowych regulaminów.
4. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” lub „Młodzież PCK”.

Rozdział 2
Cele działalności Młodzieży PCK

5. Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.
6. Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących,
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji.

Czytaj więcej...

 

KLUBY WIEWIÓRKA
  Liczba jednostek Liczba członków Liczba Wolontariuszy
Przedszkola 13 884 -
Szkoły podstawowe 6 235 -
SZKOLNE KOŁA PCK
Szkoły podstawowe 31 342 110
Gimnazja 14 229 65
Szkoły ponadgimnazjalne 21 347 50
Uczelnie / Szkoły zawodowe - - -
GRUPY SIM PCK (Społecznych Instruktorów Młodzieżowych)
Grupa SIM PCK w Koszalinie 1 11 -
Grupa SIM PCK w Wałczu 1 5 -
Grupa SIM PCK w Szczecinie 1 22 -
GRUPA RATOWNICZA PCK
Grupa Ratownicza PCK w Koszalinie 1 22 -

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin