Image1\
 
 

036W dniu 24 listopada 2010 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Komisja w składzie: Jerzy Bochenek – przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK, Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący ZOR HDK, Renata Wojtakajtis – sekretarz ZOR HDK, Urszula Sobiesińska – członek prezydium ZOR HDK PCK, Marek Rak - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Magdalena Przybyła – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonała oceny efektów V edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, a także zaangażowania i dokonań zgłoszonych do oceny strażaków indywidualnych. 

W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia 2010 roku do 15 listopada 2010 r. (wyjątkowo termin skrócony w województwie zachodniopomorskim) pozyskano od 140 strażaków i 377 innych osób przez nich zachęconych łącznie 364,400 litry krwi (o151,180 litrów więcej aniżeli w 2009 roku).
Sprawozdania końcowe złożyło 19 jednostek, w tym 1 jednostka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP), 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (głównie z powiatu goleniowskiego) oraz 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP (Goleniów i Szczecin).

Komisja przeprowadziła ocenę dokonań jednostek PSP, OSP i JRG w swoich kategoriach oraz przeanalizowała zaangażowanie i dokonania zgłoszonych najaktywniejszych strażaków indywidualnych.
W ocenie jednostek PSP, OSP i JRG Komisja brała pod uwagę wskaźnik: „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”.
W ocenie zaangażowania strażaków indywidualnych uwzględniono: zakres działań promocyjnych i organizacyjnych, atrakcyjność promocji, efektywność podejmowanych działań.

Analiza danych dostarczonych z poszczególnych jednostek pozwoliła wyłonić:

1. W kategorii Najaktywniejsza Jednostka PSP:
- I miejsce zajęła Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie,
- II miejsce – brak sprawozdań
- III miejsce – brak sprawozdań

2. W kategorii Najaktywniejsza Jednostka OSP
- I miejsce zajęła OSP Tychowo
- II miejsce zajęła OSP Maszewo,
- III miejsce zajęła OSP Wyszomierz

3. W kategorii Najaktywniejsza jednostka JRG PSP:
- I miejsce zajęła – Jednostka RG PSP Nr 5 w Szczecinie
- II miejsce zajęła Jednostka RG PSP w Goleniowie
- III miejsce – brak sprawozdań

4. W kategorii Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:
- I miejsce egzequo zajął – Marek Rak – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie oraz Biskot Włodzimierz – OSP w Tychowie
- II miejsce zajął – Tomasz Sykucki – JRG PSP 5 w Szczecinie

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie pucharów i nagród odbyło się podczas okręgowej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa i Jubileuszu 65-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w dniu 5 grudnia 2010 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie.
W etapie ogólnopolskim Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie zdobyła III miejsce w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP”

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie za ufundowanie nagrody w postaci sprzętu ratowniczego dla najlepszej jednostki OSP.

Mini fotogaleria...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin