Image1\
 
 

Dzielą się krwią, bo mają świadomość, że jest to „dar życia”. W swojej codziennej pracy często doświadczają sytuacji, w których jest ono zagrożone. Dlatego nie dziwi fakt ich zaangażowania się w honorowe krwiodawstwo.W 2019 roku odbyła się XIV edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew. W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 9 jednostek straży pożarnej - 5 jednostek PSP oraz 4 jednostki OSP. W efekcie realizacji Programu pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 373,373 litry krwi. Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie

Zdobywcę II miejsca – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

Zdobywcę III miejsca – Komenda Miejska PSP w Szczecinie

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka OSP:

Zdobywcę I miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie

Zdobywcę II miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Stepnicy

Zdobywcę III miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie

W kategorii – Najaktywniejszy strażak indywidualny:

NIE WYŁONIONO I, II, III MIEJSCA

Komisja w ocenie jednostek brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”.

W dniu 20 listopada 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono okolicznościowe puchary i upominki ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

W uroczystości udział wzięli: z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Grzegorz Sota, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie (gospodarz uroczystości), druh Krzysztof Wasiluk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Goleniowie,  mł. bryg. Jacek Cyburt zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, druh Witold Piotrowski  Prezes OSP w Maszewie, druh Łukasz Wojdyło Prezes OSP w Stepnicy, druh Mariusz Księżuk Prezes OSP w Osinie oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach: Marek Rak przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa ZOO PCK w Szczecinie i Joanna Łaskarzewska Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie.

Joanna Łaskarzewska podziękowała strażakom za piękną postawę, za szlachetność i solidarność w cierpieniu z drugim człowiekiem oraz życzyła wszystkim by zawsze towarzyszyła im przyjaźń, serdeczność i zrozumienie bliźnich, na które tak bardzo zasługują.

Ponadto podziękowała Komendantom za wspieranie działań Polskiego Czerwonego Krzyża,  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie za możliwość zorganizowania spotkania podsumowującego XIV edycję Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, a  Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Goleniowie za wymierne efekty jednostek OSP powiatu goleniowskiego.

 

 
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin