Image1\
 
 

Dzielą się krwią, bo mają świadomość, że jest to „dar życia”. W swojej codziennej pracy często doświadczają sytuacji, w których jest ono zagrożone. Dlatego nie dziwi fakt ich zaangażowania się w honorowe krwiodawstwo.W 2019 roku odbyła się XIV edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew. W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 9 jednostek straży pożarnej - 5 jednostek PSP oraz 4 jednostki OSP. W efekcie realizacji Programu pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 373,373 litry krwi. Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie

Zdobywcę II miejsca – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

Zdobywcę III miejsca – Komenda Miejska PSP w Szczecinie

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka OSP:

Zdobywcę I miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie

Zdobywcę II miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Stepnicy

Zdobywcę III miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie

W kategorii – Najaktywniejszy strażak indywidualny:

NIE WYŁONIONO I, II, III MIEJSCA

Czytaj więcej...

„Dając z siebie tak niewiele, ratują życie”

 

Pomagają ludziom w trudnych życiowo sytuacjach, ratują życie i dobytek, natomiast w wolnych chwilach strażacy, bo przecież o nich mowa honorowo oddają krew.

       Joanna Łaskarzewska Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK podkreśla, że świetnie się współpracuje ze wszystkimi służbami mundurowymi, jednak strażacy są wyjątkowi. Nie tylko, jako wolontariusze organizują akcje promocji i poboru krwi, ale przede wszystkim są honorowymi dawcami krwi.

       23 lutego podsumowano X Edycję Programu pn. „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty –Ratownik – Gorąca Krew”.

W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiły 4 jednostki w tym 3 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 1 Jednostka Państwowej Straży Pożarnej. W efekcie łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych w okresie trwania Programu pozyskano 538,544 litrów krwi.

W kategorii „Ognisty Ratownik- najaktywniejszy strażak indywidualny”, pierwsze miejsce zajął – starszy ogniomistrz w stanie spoczynku Pan Ryszard Sikora emerytowany funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, prezes Klubu HDK PCK „Strażak” przy Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie. Pan Ryszard od 2013 roku jest organizatorem comiesięcznych otwartych akcji poboru krwi w mobilnym punkcie poboru krwi, podczas których jednorazowo krew oddaje średnio 50 osób.

Czytaj więcej...

STRAŻACY PSP i OSP w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE
XI edycja Programu 2016 rok
„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”
 
Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa  i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.
Zakończyła się X Edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”.
 
Organizatorami Programu byli: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP. 
Akcje promocyjne połączone z pobieraniem krwi w ramach X edycji Programu realizowane były od 1 stycznia do 18 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin