Image1\
 
 

  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi i niektórych innych ustaw; Dz.U. 10.06.2016 r. poz. 823

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

     

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

     

 

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

 

Odznakę, o której mowa powyżej wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż,
na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki.
O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej.

Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi (po wejściu rozporządzenia wydanego do znowelizowanej ustawy);
3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
4) oznaczenie stopnia odznaki

Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

W województwie zachodniopomorskim Odznakę „ZHDK” nadaje Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, (Al. Wojska Polskiego 63, tel. 91 43 37 302,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).   

 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Polski Czerwony Krzyż wystawia wtórnik legitymacji.

a)Duplikaty legitymacji ZHDK nadanych przez Zarząd Główny PCK przed 1990 r. wydawane są przez Biuro ZG PCK.

b)Duplikaty legitymacji nadane po 1990 r. przez Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie oraz Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie wystawia wyłącznie Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie.

 

Odbiór duplikatu krwiodawca potwierdza własnoręcznym podpisem lub na prośbę zainteresowanego wtórnik wysyłany jest listem poleconym na adres podany w podaniu.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin