Image1\
 
 

007Zakończyła się VII edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.
W dniu 14 czerwca br. podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie odbyło się podsumowanie Turnieju na szczeblu okręgowym i wręczenie pucharów. W Szczecinie czerwonokrzyskich gospodarzy reprezentowali: Joanna Łaskarzewska – sekretarz Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Jerzy Bochenek – przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Szczecinie, Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK oraz pracownice Wydziału Organizacyjnego biura ZZO PCK w Szczecinie w osobach: Urszula Sobiesińska, Iwona Żelaszczyk. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli szczecińskich szkół, które zajęły czołowe miejsca na szczeblu okręgowym.
Natomiast na uroczystości w Koszalinie puchary oraz upominki dla szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych wręczał Pan Bernard Krupski prezes Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie w towarzystwie pracowników PCK w osobach: Pani Doroty Gruszeczki i Urszuli Sobiesińskiej.

Do VII edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 26 szkół oraz 4 uczelnie wyższe. Pozyskano 1161,660 litrów krwi od 1616 uczniów i 303 studentów.

Komisja składająca się z członków prezydium ZOR HDK PCK po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły wyłoniła laureatów tegorocznej edycji Turnieju w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny.

 1. KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne

  1. „za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły” - poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Zespół Szkół Zawodowych im. gen. dyw. B. Kieniewicza Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim z wynikiem 0,680 litra krwi na jednego pełnoletniego ucznia szkoły
  Miejsce II - Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie z wynikiem 0,353 litra krwi na 1 pełnoletniego ucznia szkoły
  Miejsce III - Zespół Szkół Morskich w Darłowie z wynikiem 0,332 litra krwi na 1 pełnoletniego ucznia szkoły.

  2. „za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa” - poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie
  Miejsce II - Zespół Szkół Zawodowych im. gen. dyw. B. Kieniewicza Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim
  Miejsce III - Zespół Szkół Łączności w Szczecinie.

  3. „za największą ilość krwi oddanej w czasie trwania Turnieju”- poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Zespól Szkół Zawodowych w Goleniowie wynikiem 100,350 l
  Miejsce II - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Szczecinie – 68,220 l krwi
  Miejsce III – Zespól Szkół Łączności w Szczecinie – 64,450 l krwi.

 2. KATEGORIA: szkoły policealne, pomaturalne

  1. „za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły” - poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu
  Miejsce II - brak
  Miejsce III - brak

  2. „za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa” - poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu
  Miejsce II - brak
  Miejsce III - brak

  3. „za największą ilość krwi oddanej w czasie trwania Turnieju” - poszczególne szkoły zajęły miejsca:

  Miejsce I - Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu z ilością litrów 27,65
  Miejsce II - brak
  Miejsce III - brak

 3. KATEGORIA: uczelnie/szkoły wyższe

  1. „za najwyższy wskaźnik aktywności uczelni”- poszczególne uczelnie zajęły miejsca:
  Miejsce I - Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z wynikiem – 0,818 litra krwi na 1 studenta
  Miejsce II - Pomorska Akademia Medyczna Wydział Nauk o Zdrowiu
  Miejsce III - Politechnika Koszalińska


  2. „za najlepszą promocję -poszczególne uczelnie zajęły miejsca:

  Miejsce I - Politechnika Koszalińska
  Miejsce II - brak
  Miejsce III - brak

  3. „Ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej” - poszczególne uczelnie zajęły miejsca:

  Miejsce I – Politechnika Koszalińska
  Miejsce II - brak
  Miejsce III - brak

Z województwa zachodniopomorskiego do oceny na szczeblu centralnym zostały podane następujące szkoły i uczelnie:

 • Zespół Szkół Zawodowych im. gen. dyw. B. Kieniewicza w Drawsku Pomorskim
 • Zespól Szkół Zawodowych w Goleniowie
 • Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie
 • Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu
 • Politechnika Koszalińska
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Krótka fotorelacja.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin