Image1\
 
 
„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”
 
Uprzejmie informujemy, że Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krecik ogłosił na rok szkolny i akademicki 2019/2020 XVII Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim na formularzu zgłoszenia. W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie.

Czytaj więcej...

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

Ogólnopolski Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych

oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie

 

Cele konkursu:

  • wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK
  • utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni
  • zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi
  • poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
  • promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;
  • integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

 

Organizatorzy

  • na szczeblu lokalnym – Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy Oddziałów Okręgowych PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.
  • na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia.

Każda szkoła/uczelnia przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę - koordynatora, której zadaniem będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.

 

Zakończyła się XIII edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.

 

W dniu 5 sierpnia 2016 r. w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie Komisja w składzie:

1.      Marek Rak – przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa,

2.      Jerzy Bochenek – wiceprzewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa

3.      Mirosław Mazurek – członek Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa,

po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły wyłoniła laureatów na szczeblu okręgowym XIII edycji Turnieju w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że Pan Stanisław Kracik Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił XIII Edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża na rok szkolny i akademicki 2015/2016 pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia. 

Czytaj więcej...

XII Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych 
oraz Uczelni Wyższych 
w Honorowym Krwiodawstwie 
pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie
ROK SZKOLNY I AKADEMICKI 2014/2015
 
 
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy w XI edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem "Młoda krew Ratuje Życie" oddawali honorowo krew dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.
Z wielką radością ogłaszam XII edycję Turnieju na rok szkolny i akademicki 2014/2015 i życzę wszystkim powodzenia w jego realizacji. Dziękuję, że po raz dwunasty będziemy razem w tej szlachetnej, humanitarnej idei.
 
Adam Fornal
Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 
Do pobrania:
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin