Image1\
 
 

006Dobiegła końca XII edycja konkursu pod hasłem „Młodzieżowy Dar Krwi”. 
Organizatorem konkursu była Zachodniopomorska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Konkurs trwał od 22 listopada 2009 roku do 31 maja 2010 roku, a polegał na dwukrotnym oddaniu krwi lub osocza w placówkach służby krwi w województwie zachodniopomorskim przez osoby od 18 do 20 roku życia.
Celem konkursu była popularyzacja honorowego oddawania krwi wśród młodzieży, pozyskanie przez Polski Czerwony Krzyż młodych honorowych dawców krwi oraz pozyskanie większej ilości krwi.
Główne nagrody w postaci 2 rowerów (jeden dla chłopaka i 1 dla dziewczyny) ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Nagrody przez cały okres trwania konkursu były wyeksponowane w Salonie Rowerowym W.Kadrzyński w Szczecinie.

Ogółem na konkurs wpłynęło - 1060 kart spełniających warunki regulaminu, o 181 kart więcej aniżeli w poprzedniej edycji
W ramach konkursu oddano ogółem 954 litry krwi.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie tj. 243, następnie z Koszalina – 140, z Goleniowa – 99, z Barlinka – 98, z Drawska Pom. – 96, z Kołobrzegu – 95, ze Stargardu Szcz. – 76, ze Szczecinka – 48, z Białogardu – 38, z Gryfic – 34, z Gryfina – 29, ze Świnoujścia – 29, z TS WCKiK – 18, z Wałcza – 17.

Analizując dane odnośnie płci uczestników konkursu – 160 osób to kobiety, co stanowi 15,1 % ogółu uczestników. W ramach konkursu pozyskano 171 nowych dawców krwi, co stanowi – 16,13.% ogółu uczestników.

Komisyjne losowanie nagród odbyło się 10 czerwca 2010 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie.
Główne nagrody wylosowali:

  • Rower WHEELER wylosowała Monika Wasiluk – krew oddawała w OT RCKiK w Goleniowie
  • Rower CENTURION wylosował Grzegorz Karpiński, krew oddawał w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Wręczenie głównych nagród nastąpiło w dniu 14 czerwca br. – rower dla „chłopaka” wręczono w Salonie Rowerowym W. Kadrzyński w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 20, a rower dla ”dziewczyny” wręczono w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie podczas uroczystości z okazji „Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi”.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji!

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin