Image1\
 
 

014Akcja krwiodawstwa w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) w dniu 20.08.2010 r.

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wraz ze współorganizatorami: Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Zarządem Okręgowym PCK zorganizowali w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Bornem Sulinowie (powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie) wyjazdową akcję honorowego krwiodawstwa.
Akcja odbyła się podczas organizowanego w dniach 19-22 bm. w Bornem Sulinowie VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych "Gąsienice i podkowy" Borne Sulinowo 2010. Miejscem usytuowania polowego punktu krwiodawstwa był teren miasteczka zlotowego. Akcją poboru krwi kierowała lek. med. Anita Agapow z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
W akcji krwiodawstwa udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Borne Sulinowo, uczestnicy i goście zlotu oraz strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie - członkowie Klubu HDK, a także słuchacze szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej z WOSz PSP w Bornem Sulinowie. Ogółem krew oddało 56 osób, w tym 15 strażaków PSP. 22 osoby oddały honorowo krew po raz pierwszy w życiu. Zebrano ogółem 25,2 l krwi, która po przeprowadzeniu badań wirusologicznych, trafi do szpitali województwa zachodniopomorskiego.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszej akcji wyjazdowej był prezes klubu - mł. kpt. Marek Rak - honorowy dawca krwi z 30-letnim stażem.
Strażacy - honorowi dawcy krwi z Klubu HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie nie po raz pierwszy wykazali się piękną inicjatywą - od dwóch lat bardzo angażują się w ideę honorowego krwiodawstwa i co kilka miesięcy organizują klubowe akcje krwiodawstwa. Klub zrzesza 35 członków - funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz emerytów Komendy a także od niedawna również dorosłe dzieci funkcjonariuszy.

Mini fotorelacja..

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin