Image1\
 
 

logoPolski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego ogłasza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego konkurs plastyczny pt.:„Honorowe krwiodawstwo w oczach młodego grafika”. 
Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu promującego XIII edycję konkursu honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Młodzieżowy Dar Krwi” oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Tematyka prac, zasady przeprowadzenia konkursu oraz nagrody zawarte są w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin