Image1\
 
 

W 2014 roku zakończyły się dwa konkursy okręgowe honorowego krwiodawstwa, których organizatorem był Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie, tj. konkursu ph. „Wakacyjna Kropla Krwi” i konkursu ph. Młodzieżowy Dar Krwi”.

Konkurs ph. „WAKACYJNA KROPLA KRWI” organizowany był w latach 2000 – 2014. Podczas XIV edycji w konkursie uczestniczyło 30 382 osób, w tym 1 840 kobiet, od których pobrano 28 079,555 litrów krwi i osocza. W ramach konkursu pozyskano 934 honorowych dawców krwi. Celem konkursu było zmobilizowanie honorowych dawców krwi do oddawania krwi w okresie wakacyjnym, tj. w okresie zwiększonego zapotrzebowania na krew przez placówki służby zdrowia związane ze zwiększoną ilością wypadków samochodowych w naszym województwie, a także zmniejszoną ilością zgłaszających się do placówek służby krwi stałych honorowych dawców krwi.

Konkurs ph. „MŁODZIEŻOWY DAR KRWI” organizowany był w latach 1996 – 2014. Podczas XVI edycji konkursu, krew pobrano od 11 813 osób, w tym od 1 710 kobiet. 

W ramach konkursu pozyskano 10 748,360 litrów krwi i osocza. Konkurs był adresowany do młodzieży w wieku od 18 do 20 lat. Celem konkursu było  pozyskanie krwi oraz zwiększenie udziału młodzieży w szeregach honorowych dawców krwi.

 

Gratulacje dla wszystkich uczestników obu konkursów, zarówno tych, którzy wylosowali nagrody, jak i tych, którzy w nich uczestniczyli, bo przez sam  fakt daru krwi pomogli uratować bezcenne życia innych osób.

Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim tym, bez których te konkursy nie mogłyby się odbyć i zakończyć sukcesem.

INFORMUJEMY, ŻE OD 2015 ROKU KONKURSY NIE SĄ KONTYNUOWANE.

„Poświęć jeden dzień wakacji na oddanie krwi, uratuj czyjeś życie”.

14 czerwca rozpocznie się XIII edycja konkursu pod hasłem „Wakacyjna kropla krwi”. Konkurs, który potrwa do 31 października 2013 r. polega na dwukrotnym oddaniu krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego. Główną nagrodą w konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Informujemy, że w poprzedniej edycji krew w ramach konkursu oddało 2121 osób, pozyskano 1951 litrów krwi.


Czytaj więcej...

Logo15 listopada 2012 w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie odbyło się losowanie wieńczące XII edycję konkursu „Wakacyjna Kropla Krwi”.
Aby uczestniczyć w konkursie należało od 14 czerwca do 31 października 2012 roku oddać co najmniej dwukrotnie krew w placówkach służby krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach konkursu krew pobrano od 2121 osób, w tym od 158 kobiet. Dzięki konkursowi pozyskano 1951,110 litrów krwi i osocza.

Największa ilość zgłoszeń tj. 920 wpłynęła z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno tych, którzy wylosowali nagrody, jak i tych, którzy w nim uczestniczyli, bo przez sam fakt daru krwi pomogli uratować bezcenne życie innych osób.
 Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim tym, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć i dobiec chwalebnego finału.

Czytaj więcej...

MDK 2012Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie w ramach upowszechniania honorowego krwiodawstwa ogłasza XV edycję konkursu pod hasłem ”Młodzieżowy Dar Krwi”.

Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 18 do 20 lat (pełnoletniej posiadającej dowód osobisty).

Celem konkursu jest  pozyskanie krwi oraz zwiększenie udziału młodzieży w szeregach honorowych dawców krwi. Konkurs trwa od 22 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w okresie jego trwania w placówce służby krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego dwukrotnie oddać krew lub osocze i wypełnić kartę konkursową dostępną w każdej placówce służby krwi. Każdy uczestnik, który spełni te warunki weźmie udział w losowaniu nagród – 2 atrakcyjnych rowerów - 1 dla dziewczyny i 1 dla chłopaka.

Krew i  osocze można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 80 (rejestracja w godz. 7.15-13.00, również w soboty 7.15-12.00), w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz w Barlinku (ekipowy poboru krwi),  Białogardzie, Drawsku Pom., Gryficach, Gryfinie (ekipowy pobór krwi),  Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szcz. (ekipowy pobór krwi), Szczecinku, Świnoujściu.

Adresy placówek służby krwi oraz informacje dla kandydatów na dawców zamieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – www.krwiodawstwo.szczecin.pl

Darkrwi2011Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie w ramach upowszechniania honorowego krwiodawstwa ogłasza XIV edycję konkursu pod hasłem ”Młodzieżowy Dar Krwi”.
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 18 do 20 lat (pełnoletniej posiadającej dowód osobisty).
Celem konkursu jest pozyskanie krwi oraz zwiększenie udziału młodzieży w szeregach honorowych dawców krwi. Konkurs trwa od 22 listopada 2011 r. do 31 maja 2012 r.
Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w okresie jego trwania dwukrotnie oddać krew lub osocze i wypełnić kartę konkursową dostępną w każdej placówce służby krwi. Każdy uczestnik, który spełni te warunki weźmie udział w losowaniu nagród – 2 atrakcyjnych rowerów - 1 dla dziewczyny i 1 dla chłopaka.

Krew i osocze można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 80 (rejestracja w godz. 7.15-13.00, również w soboty (7.15-12.00) oraz w jego Oddziałach Terenowych w Barlinku, Białogardzie, Drawsku Pom., Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szcz., Szczecinku, Świnoujściu.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin