Image1\
 
 

046Polski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie informuje, że w dniu 14 maja 2011 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie, ul. Niepodległości 1 odbędą się 
XII Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK PCK – Goleniów 2011.
Zgłoszenie zawodników należy przysłać na druku – karta zgłoszenia drużyny (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres tut. Zarządu do dnia 30 kwietnia 2011 r. 
Jednostką zgłaszającą zespoły są Zarządy Rejonowe PCK/Delegatury ZZO PCK, które zostaną obciążone kosztami do 50,00 zł od 1 zgłoszonego zespołu. Więcej informacji na temat uczestnictwa w Mistrzostwach w Regulaminie Mistrzostw.

Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin