Image1\
 
 

INFORMACJA

 

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Polski Czerwony Krzyż zawiesza działanie linii wsparcia psychologicznego.

Linia zostanie znów uruchomiona gdy wzrośnie zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną .

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin