Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie prowadzi  od wielu lat szerokie działania na rzecz Seniorów.  W 2014 roku z inicjatywy Zarządu i emerytowanych pracowników PCK w Szczecinie powstał pierwszy Klub Seniora „ Cafe Senior”.

W 2017 roku dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyremontowane gruntownie zostały pomieszczenia klubu, dostosowując je do wymogów Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Placówka działa do dnia dzisiejszego dzięki pozyskiwanym dotacjom z Urzędu Miasta Szczecin i Wojewody Zachodniopomorskiego. Klub nasz początkowo skupiał 20 seniorów głównie emerytowanych pracowników PCK, obecnie grono naszych klubowiczów to prawie 70 osób.

Jakby nam było mało w 2020 roku ponownie wystartowaliśmy w konkursie ofert na pozyskanie funduszy i uruchomienie drugiego klubu Seniora .

Na II piętrze budynku przy Al. Wojska Polskiego 63 powstał właśnie nowy Klub Senior+, także w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025. Klub dysponuje 30 miejscami. Stworzona został kolejna bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla seniorów.

Oferta naszych klubów  skierowana jest przede wszystkim do osób nie aktywnych zawodowo, często samotnych w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Miasta Szczecina i okolicznych Gmin.

Kluby są miejscem , w którym seniorzy czują się bezpiecznie , otoczeni przyjazną, domową atmosferą. Realizują swoje zainteresowania , nawiązują przyjaźnie, spędzają aktywnie czas, działają w ramach wolontariatu na rzecz innych seniorów.

Głównym celem klubu jest aktywizacja osób starszych, opóźnianie  sygnałów starzenia się.

Potrzeby psychospołeczne osób starszych w dużej mierze pokrywają się z potrzebami osób z innych grup wiekowych. Amerykański gerontolog Clark Tibbitis stworzył niezwykle trafną klasyfikację potrzeb seniorów:

 

1. Potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań

2. Potrzeba wykorzystywania czasu wolnego w satysfakcjonujący sposób

3. Potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, społeczności i grupy oraz odgrywania w nich określonej roli

4. Potrzeba uznania jako jednostki ludzkiej

5. Potrzeba utrzymywania normalnych kontaktów towarzyskich

6. Potrzeba stwarzania okazji dla doznań i autoekspresji

7. Potrzeba ochrony zdrowia i dostępu do opieki społecznej

8. Potrzeba odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków z rodziną

9. Potrzeba odpowiedniej stymulacji umysłowej i psychicznej

10. Potrzeba duchowej satysfakcji

Wymienione potrzeby mają indywidualnąhierarchię, a niezaspokojenie ich prowadzić może do poczucia bezsensowności, chwiejności emocjonalnej, zaburzeń snu czy depresji. Dlatego też utrzymanie aktywności psycho-fizycznej seniorów jest tak ważnym elementem przygotowanej dla nich oferty klubowej.

Poprzez nasze działania chcemy też pokazać seniorom, że jesień życia nie musi być nudna i samotna. Chcemy oderwać seniorów od codziennych obowiązków często sobie samym narzucanych.

 Seniorzy powinni pamiętać , że:

Dziadkowie mogą, ale nie muszą pomagać dzieciom przy wychowywaniu wnuków.

Dziadkowie mają prawo odmówić opieki nad wnukami.

Dziadkowie nie są tanią siłą roboczą.

 

Czas na emeryturze to jest czas dla samych seniorów! Można robić wszystko to na co do tej pory nie było czasu.

 

 KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA?

 

Uczestnikiem Klubu Seniora „ Senior+” może zostać każda osoba 60+, nie aktywna zawodowo, chcąca efektywnie i ciekawie spędzać czas.

 

OFERTA NASZYCH KLUBÓW:

 

- wykłady, pogadanki na temat  np. zdrowego odżywiania , zdrowego trybu życia,

- spotkania/ konsultacje  z różnymi specjalistami – lekarze, prawnicy,

- warsztaty terapii ruchem, gimnastyka rehabilitacyjna,

- warsztaty manualno-plastyczne,

- warsztaty muzyczne,

- warsztaty językowe,

-  warsztaty ekologiczne,

-  treningi pamięci i spostrzegawczości prowadzone najnowszymi światowymi metodami, 

- zajęcia z wizażu i urody,

-  warsztaty florystyczne,

-  zajęcia taneczne,

-  WYCIECZKI , WYJŚCIA  DO KINA, FILHARMONII, TEATRU, ZAJĘCIA PLENEROWE, ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI

 

Nasze Kluby  Senior+ otwarte są od poniedziałku do piątku od godziny 09.00 do 15.00,  oferta zajęć realizowana jest na podstawie miesięcznych harmonogramów. Zdarza się też, że wspólne wyjazdy odbywają się w weekendy.

 

SIEDZIBA KLUBÓW  SENIOR+

 

Kluby nasze mieszczą się na II i III piętrze przy Al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie- budynek Polskiego Czerwonego Krzyża – dostępna winda.

 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM?

 

- osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Senior+ prosimy o kontakt z koordynatorem Tel + 91 4337302,

- warunkiem koniecznym jest złożenie wypełnionej Deklaracji przystąpienia do klubu,

- prosimy o przemyślane decyzje przystąpienia do klubu, gdyż wymagana jest frekwencja na zajęciach,

- zasady udziału i członkostwa  zostały zawarte w Regulaminie organizacyjnym dostępnym w Klubie,

- liczba miejsc ograniczona.

 

W okresie panującej pandemii i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich część zaplanowanych zajęć realizowana jest w sposób zdalny.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin