Image1\
 
 
Z przyjemnością informujemy wszystkich naszych Seniorów o możliwości ponownego uruchomienia Klubów Seniora+ i Dziennych  Domów Senior+. 
Oczywiście zajęcia, warsztaty i wszelkie aktywności odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym w małych grupach.
O szczegółach i planach pracy zostaniecie  Państwo poinformowani przez koordynatorów placówek.  
 
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem,
pracownicy  ZOO PCK w Szczecinie

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin