Image1\
 
 

Klub Seniora  powstał przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyżu w 2014 roku z inicjatywy Zarządu i emerytowanych pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w szczecinie.

Przez 3 lata funkcjonował pod nazwą Cafe Senior 2 . Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w roku 2017 przeprowadzono w pomieszczeniach klubu  gruntowny remont.

Dostosowano pomieszczenia do potrzeb realizacji Programu Wieloletniego na lata 2015-2020. Od 2018 roku klub działa pod nazwą Klub Seniora +. Placówka działa dzięki dotacjom od Wojewody Zachodniopomorskiego i Gminy Miasto Szczecin.

Klub Senior+ skierowany  jest  przede  wszystkim do osób nie aktywnych zawodowo, często samotnych w wieku 60+ zamieszkałych w najbliższej okolicy - Szczecin Śródmieście. Klub jest miejscem, w którym  seniorzy czują się bezpiecznie, otoczeni przyjazną, domową atmosferą. Realizują swoje zainteresowania , nawiązują przyjaźnie, spędzają efektywnie czas. Głównym celem Klubu jest aktywizacja osób starszych, których status społeczny jest  marginalizowany i niedoceniany.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+ ?

  • Osoby w wieku 60+, mieszkańcy Szczecina

 

OFERTA KLUBU SENIORA+

-          podstawowa opieka pielęgniarską(np. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru, edukacja prozdrowotna);

-          warsztaty kulinarne(połączone z edukacją nt. zdrowego odżywiania się - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          terapię ruchem(połączoną z edukacją nt. sprawności fizycznej - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora z możliwością aktywności indywidualnej);

-          zajęcia plastyczne(zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          konsultacje prawne(prowadzone przez prawnika);

-          konsultacje inne (np. prowadzone przez policjanta z wydziału ds. prewencji);

-          wyjścia na basen:

-          wyjścia do kina, Teatru, wyjazdy na zorganizowane wycieczki:

-          kawiarenkę Internetową (możliwość korzystania z komputera, czytania audiobooków);

-          warsztaty komputerowe:

-          Inne (np. możliwość organizacji spotkań świątecznych, imprez okolicznościowych, wycieczek, pikników).

-          warsztaty fotograficzne,

-          warsztaty ekologiczne,

-          warsztaty muzyczne,

-          zajęcia z wizażu i urody

-          nowością są warsztaty z treningu pamięci , spostrzegawczości, logicznego myślenia prowadzone wg

           najnowszych światowych programów dla osób starszych:

-         kursy językowe:

-         warsztaty florystyczne:

 

DOSTĘPNOŚĆ KLUBU SENIORA+

-          Klub Senior+ otwarty dla naszych Seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 08-16, warsztaty odbywają się wg ustalonego harmonogramu.

 

SIEDZIBA KLUBU SENIORA+

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 63, III piętro (budynek z windą)

 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+

  • Osoby zainteresowanie członkostwem w Klubie prosimy o kontakt z Koordynatorem/opiekunem Klubu, telefon kontaktowy: 91/4337302.
  • Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu.
  • Zasady udziału i członkowstwa w Klubie zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Klubu Seniora+ (dostępny w zakładce Regulamin). Wzór deklaracji przystąpienia do Klubu jest integralną częścią Regulaminu.
  • Liczba miejsc/członkostwa w Klubie jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
  • Zapisy na rok 2019- przyjmowane będą w styczniu 2019r.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin