Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego pn.„Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego” zgodnie z umową nr 58/ZP2/2014 z dnia 11.04.2014 r.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin