Image1\
 
 

XXII Konkurs z Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

w dniu 8 maja 2018 roku   w ramach obchodów

„Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”.

 

GALERIA

Czytaj więcej...

 

 

 POLSKA SZKOŁA

MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO

KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy,  że w dniach  od 20 do  24 listopada br. w Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w Radziejowicach k/ Warszawyodbędzie się  XXI  edycja Szkoły Międzynarodowego  Prawa Humanitarnego .

Zainteresowane osoby  przesyłają formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) wraz z CV do 17 października. Opłata za uczestnictwo wynosi 520 PLN (z VAT) i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały i przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa.

Wszystkie informacje dostępne są na  stronie internetowej: http://www.pck.pl/news,2487.html

Serdecznie zapraszamy do udziału  w zajęciach.

      W ramach obchodów „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca” oraz Tygodnia z PCK został przeprowadzony Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Jego organizatorem jest  Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie. Patronat honorowy nad XXI Okręgowym Konkursem Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym przyjął Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

                

      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegał w nowej formule organizacyjnej, był jednoetapowy – tylko  na szczeblu  okręgu. Zgodnie z  regulaminem konkursu poszczególne placówki  ZOO PCK mogły zgłaszać uczniów według zawartych w nim zapisów. W sumie w konkursie mogło wziąć udział 27 uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Okazało się, że tym roku do rozwiązania pisemnego testu zawierającego 30 pytań przystąpiło tylko  6 uczestników.

 Uczestnicy  musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących  międzynarodowego  prawa dotyczącego konfliktów  zbrojnych, w tym 4 Konwencji Genewskich  i 3 Protokołów Dodatkowych do Konwencji  Genewskich oraz orientacją w zakresie bieżących informacji  medialnych z miejsc gdzie mamy do czynienia z konfliktami czy klęskami żywiołowymi.

Tegoroczny Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym rozpoczął Paweł Krzysiek szef oddziału komunikacji społecznej Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. W krótkim filmie nagranym w Damaszku opowiedział o roli jaką spełnia ta organizacja na terenach objętych wojną, zachęcił uczestników konkursu do poszerzania wiedzy na temat MPH i życzył im sukcesów. Jego wypowiedź uświadomiła młodzieży jak praktycznie stosowane są prezentowane w pytaniach konkursowych zapisy prawa humanitarnego.

                             

Czytaj więcej...

CZERWONY KRZYŻ ZNAKIEM NADZIEI

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczyna nową kampanię pt. „Czerwony krzyż znakiem nadziei”. Jej celem jest budowanie pozytywnego wizerunku naszej organizacji niosącej pomoc wszystkim poszkodowanym bez względu na ich pochodzenie, rasę, religię czy płeć.

Czytaj więcej...

XX Jubileuszowa edycja Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym 7 maja 2016 roku.

 

W 2016 roku Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie jest organizatorem XX Jubileuszowej   edycji Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

 Z radością pragniemy  poinformować, że  w ramach świętowania obchodów  „Tygodnia   PCK”  i   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   7  maja   br.  odbędzie się w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału,tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna ww. konkurs, który skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin