Image1\
 
 

Logo PCKList intencyjny z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie upowszechniania wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (konfliktów zbrojnych) i praw człowieka.

Treść listu to pobrania: str 1, str 2, str 3, str 4, str 5
Załącznik nr 1: str 1, str 2, str 3
Załącznik nr 2: str 1, str 2

Notatka głosowa o tym wydarzeniu ze strony Radia Szczecin.

Plakat akcji17 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się spotkanie przedstawicieli siedmiu publicznych i pozarządowych organizacji i instytucji, w wyniku którego podpisany zostanie list intencyjny (o godzinie 13.30) w sprawie upowszechniania wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (konfliktów zbrojnych) i praw człowieka.

Współpracę nawiążą: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „lus et Ratio”, fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Szczecinie.

Czytaj więcej...

084W dniach 28.11 – 01.12.2011 w Genewie odbyła się 31 Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż reprezentowali: Jerzy Zaborowski – Dyrektor Generalny PCK, Jarosław Cieszkiewicz – członek Zarządu Głównego PCK oraz Magdalena Stefańska – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Podczas Konferecji Polski Czerwony Krzyż przyjął siedem zobowiązań humanitarnych na lata 2012 – 2015.
Polski Czerwony Krzyż zobowiązał się:

  • Szkolić swoich wolontariuszy w zakresie dostarczania skutecznej pierwszej pomocy, upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych oraz działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacji konfliktu zbrojnego, przemocy i w innych sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Rozwijać ruch młodzieżowy jako pokolenie przyszłości. 
  • Współpracować z partnerami, aby zmniejszyć liczbę zabitych i rannych na drogach.
  • Rozpocząć dyskusję publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego w pięciu filarach Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, tj. zarządzanie bezpieczeństwem drogowym, bardziej bezpieczne drogi, bardziej bezpieczne pojazdy, lepiej zabezpieczeni użytkownicy dróg i udoskonalona pomoc powypadkowa.
  • Gdziekolwiek jest to możliwe, mobilizować nowe zasoby i wzmacniać potencjał stowarzyszenia krajowego, by umożliwić mu realizację programów i projektów interdyscyplinarnych, mających na celu redukcję liczby ofiar śmiertelnych i poważnie rannych.
  • Przedłożyć Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca sprawozdanie na XXXII Konferencji Międzynarodowej z wykonania tego zobowiązania.
  • Udostępnić wsparcie psychospołeczne osobom potrzebującym w Polsce, w tym dzieciom, młodzieży i ludziom starszym. 
  • Podjąć konkretne kroki w celu zniwelowania nierówności w dostępie do świadczeń wsparcia psychospołecznego w warunkach przemocy i w innych sytuacjach nagłych.
  • Ocenić skuteczność procedur wspierania stosowanych w Polsce, w zestawieniu z ustaleniami i zaleceniami zawartymi w sporządzonym dla UE opracowaniu międzynarodowego prawa dotyczącego reagowania w przypadku klęsk i katastrof (IDRL). 
  • Wzmocnić swój potencjał organizacyjny, by reakcja na wyzwania humanitarne była wysokiej jakości, a także wzmocnić swoją wiarygodność, by zapewnić sobie właściwą współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin