Image1\
 
 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polski Czerwony Krzyż serdecznie zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału wII edycji certyfikowanego kursu e-learningowego pt. Odkrywamy Prawo Humanitarne.

 

Kurs rozpoczyna się 16.09.2013 r. i będzie bezpłatny. Na kolejne edycje można zapisywać się zgodnie z sylabusem zawartym na stronie internetowej znajdującej się pod adresem –  www.oph.ore.edu.pl.

 

Rejestracji na kurs będzie można dokonać od dnia 1.09.2013 r. Osoby, które miały konto na platformie e-kursy.ore.edu.pl, nie muszą zakładać nowego konta i mogą używać tego samego loginu i hasła.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór kandydatów do organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż, w dniach 15 - 19 kwietnia 2013, XVII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach.

Do udziału zapraszamy uczestników z trzech poniższych grup:

  • studentów, co najmniej III roku, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy mają zdany egzamin z przedmiotu „Prawo międzynarodowe publiczne” i interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
  • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
  • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

    Czytaj więcej...

LogoSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polski Czerwony Krzyż serdecznie zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w I edycji certyfikowanego kursu e-learningowego pt. Odkrywamy Prawo Humanitarne.

Kurs rozpoczyna się dziś tj. 19.11.2012 r. i będzie bezpłatny. Na kolejne edycje można zapisywać się zgodnie z sylabusem zawartym na stronie internetowej znajdującej się pod adresem – www.oph.ore.edu.pl. Osoby, które miały konto na platformie e-kursy.ore.edu.pl, a więc te, które otrzymają tę informację, nie muszą zakładać nowego konta i mogą używać tego samego loginu i hasła.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy doskonalenia zawodowego i prosimy o przekazanie informacji do ośrodków edukacyjnych, z którymi Państwo współpracujecie.

Logo PCKSzanowni Państwo,

Zamieszczamy najnowszą wersję Przewodnika Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża wraz z Uchwałą nr 14/2012 Zarządu Głównego PCK.
Dokument znajduje się także na stronie http://www.pck.pl/pages,16_84.html w wersji PDF do pobrania.

W Przewodniku dokonano aktualizacji wynikających ze zmian legislacyjnych (nowelizacja dokumentów stanowiących podstawy ochrony znaku) oraz praktycznych wynikających ze zmian w działalności Stowarzyszenia (np. likwidacja rozdziału o Sieci Partnerów PCK).

Poniżej w punktach najważniejsze zmiany w tekście Przewodnika:

  • dodanie informacji o III Protokole Dodatkowym z 2005r. do Konwencji Genewskich z 1949r. – wprowadzającym znak czerwonego kryształu;
  • aktualizacja przepisów wojskowych dotyczących używania znaku czerwonego krzyża;
  • aktualizacja przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia w zakresie procedur dotyczących uzyskiwania zgody na użycie znaku oraz ścigania naruszeń;
  • wprowadzenie zakazu umieszczania znaku PCK na produktach podmiotów zewnętrznych przeznaczonych do sprzedaży;
  • zastąpienie tekstu starego Statutu PCK nowym.

 

Uchwała nr 14/2012 >>

Przewodnik ochrony znaku czerwonego krzyża z 2012 r >>

095W dniu 12 maja br. odbyła się XVI okręgowa edycja konkursu upowszechniającego wiedzę z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad XVI Okręgowym Konkursem przyjęła Pani Anna Mieczkowska członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Do etapu okręgowego przystąpiło 8 uczestników.

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczniowie:

I Miejsce - Sebastian Kucharzewski  23 pkt. + 3 z XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie;
II Miejsce - Kamila Madej  23 pkt. + 2 z Zespołu Szkól Agrotechnicznych w Sławnie;
III Miejsce - Aleksandra Wasyluk  18 pkt. + 5 z Zespołu Szkół Nr 1 w Koszalinie;

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin