Image1\
 
 
W dniu 16 maja 2015 roku w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie w ramach obchodów   „Światowego  Dnia   Czerwonego   Krzyża  i Czerwonego   Półksiężyca”  tradycyjnie zorganizowano XIX Okręgowy  Konkurs z Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.    
 
PCK  w:  Kołobrzegu,  Stargardzie  Szczecińskim i  Szczecinie.  
 
W konkursie udział wzięło we wszystkich jego etapach około 37 uczniów z 14 szkół  województwa zachodniopomorskiego.
              
Do etapu okręgowego przystąpiło 7  uczestników  ze szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwsze trzy   miejsca zajęli następujący uczniowie:
 
I Miejsce       -   Łukasz Zienowicz     25 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  5  w Szczecinie;
II Miejsce      -   Patrycja Romanko     22 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  1  w Kołobrzegu;
III Miejsce     -   Michał Skórski       24 pkt.   z  XIV  Liceum  Ogólnokształcącego  w Szczecinie;
 
Uczestnicy etapu okręgowego  konkursu  MPH  rozwiązywali  test  pisemny zawierający 30 pytań, podczas którego musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i MPH, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących międzynarodowego  prawa konfliktów  zbrojnych, w tym   4   Konwencji   Genewskich   i  2   Protokołów  Dodatkowych do Konwencji  Genewskich  oraz bieżącą wiedzą   medialną  w  dziedzinie   najnowszych spraw i  konfliktów dotyczących MPH.
             
Słowa uznania należą się uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu. 
 
Zwycięzcy  trzech  pierwszych miejsc w konkursie  otrzymali  dyplomy  wraz  z  nagrodami w postaci: Smartfonu, czytnika E-book oraz słuchawek bezprzewodowych ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także nagrody książkowe ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie. 
 
Nad  przebiegiem   konkursu  czuwała  komisja  oceniająca, której  serdecznie  dziękujemy za pracę włożoną w jego realizację  oraz  pomoc w szerzeniu wiedzy w dziedzinie MPH.
Imprezę  umilił  i  uatrakcyjnił  smaczny  poczęstunek  w  formie  cateringu  zasponsorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Zwycięzcom konkursu  gratulujemy, a na ręce Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu czerwonokrzyskiego przedsięwzięcia, życząc   jednocześnie wiele satysfakcji z podejmowanych działań.
 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział  i pomoc w realizacji  konkursu i serdecznie zapraszamy uczniów w przyszłym roku do jego  jubileuszowej XX edycji.
Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie uprzejmie informuje, że  w ramach obchodów   „Tygodnia   PCK” z okazji   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   16  maja   br.  w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału, tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna odbędzie się  XIX  edycja Konkursu PCK z Upowszechniania  Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  na  szczeblu  okręgowym.
 
Konkurs skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym udział  weźmie  9 uczestników   reprezentujących  szkoły   z rejonów: Kołobrzegu,  Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.
 
Celem Konkursu jest najszersze spopularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii  Czerwonego Krzyża i MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane  w czasie wojny. Uczniowie muszą wykazać się również   znajomością   czterech  Konwencji  Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r.1949r.  i  dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz wiedzą prasową i medialną w tym zakresie. 
          
Uczestnicy  będą rozwiązywali   w formie pisemnej  test składający się z 30 pytań. 
 
Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.
Pomoc międzynarodowa w sytuacji klęsk i katastrof – wytyczne w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza.
 
Analiza polskiego prawodawstwa i systemu instytucjonalnego w świetle Wytycznych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza (Host Nation Support Guidelines) oraz Wytycznych IDRL Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance, IDRL Guidelines)... 
 
W dniu 10 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie  Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 63  odbyła się  XVIII edycja Konkursu Upowszechniania  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla uczniów  ze szkół ponadgimnazjalnych  z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Patronat honorowy  nad  XVIII  Okręgowym Konkursem przyjęła Pani Anna Mieczkowska - członek Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
Warto wiedzieć, że konkurs okręgowy poprzedzony został eliminacjami rejonowymi, które w dniu 15 kwietnia br. przeprowadziły placówki PCK w:  Drawsku Pomorskim,  Kołobrzegu,  Koszalinie,   Stargardzie Szczecińskim i  Szczecinie. 
 Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie uprzejmie informuje, że  w ramach świętowania obchodów  „Tygodnia   PCK”  i   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   10  maja   br.  w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału, tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna odbędzie się  XVIII  edycja Konkursu PCK z Upowszechniania  Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  na  szczeblu  okręgowym,  skierowana  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin